Spesialiseringer 2019
Økonomisk styring

Økonomisk styring

  • Økonomisk Styring
    Foto
    Shane Colvin

Velg spesialisering innen økonomisk styring i studieprogrammet master økonomi og administrasjon.

Økonomisk styring

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy -Mergers, acquisitions and alliances, 10 stp
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller - 10 stp
ECN201 Økonometri - 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp eller 10 stp

År 2
Augustblokk 
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
BUS313 Strategisk økonomistyring - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp, 15 stp eller 20 stp. (Antall studiepoeng vil avhenge av tidligere oppnådde studiepoeng i vårparallellen, evt. augustblokk.) 

eller

utvekslingssemester - 30 stp*

Valgfrie emner: 
Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

Eksempler på anbefalte valgfrie emner som defineres som innenfor økonomiske og administrative fag: 
INN331 Internship
BUS315 Corporate Finance
BUS340 Supply Chain Management
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter
AOS335 Organisasjonsendringer
AOS341 Kvantitativ metode
LNG250 Akademisk skriving

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 25. April 2019 - 16:05 - Updated 20. juni 2019 - 16:46