Oppstart 2018

Mastergraden består av 120 studiepoeng hvorav:

I) Obligatoriske emner uavhengig av valgt spesialisering (20 studiepoeng): 

II) Spesialisering (40 studiepoeng). Velg en av følgende spesialiseringer:

III) Valgfrie emner (30 studiepoeng)

IV) Masteroppgave (30 studiepoeng) 

 

Published 13. mars 2018 - 8:57 - Updated 9. April 2019 - 15:10