Oppstart 2019

Mastergraden består av 120 studiepoeng hvorav:

I) Obligatoriske emner uavhengig av valgt spesialisering (25 stp.): 

II) Spesialisering (40 stp.)
Velg en av følgende spesialiseringer:

III) Valgfrie emner (25 studiepoeng)

For å oppfylle breddekravet til en master i økonomi og administrasjon er det ulike krav per spesialisering til antall studiepoeng som kan være utenfor økonomiske og administrative emner under valgfrie emner.

Valgfrie emner kan fritt velges blant emner som tilbys ved Handelshøyskolen NMBU, emner som tilbys på andre fakultet ved NMBU og på tvers av spesialiseringsretninger så fremt du oppfyller forkunnskapskravene i emnebeskrivelsen.
Det anbefales å velge emner på 200- og 300-nivå ved NMBU som valgfrie emner. Du kan få godkjent inntil 20 studiepoeng på 200 nivå og unntaksvis 100 emner på inntil 10 stp som er forhåndsgodkjente valgfrie emner under spesialiseringsretningen. Merk at emner som inngår i opptaksgrunnlaget for masterprogrammet økonomi og administrasjon, kan ikke godkjennes som valgfrie emner. 

Ta kontakt med studieveileder dersom du ønsker å søke om innpassing av eksterne emner på masternivå fra andre universiteter og høgskoler i Norge eller internasjonalt.

IV) Masteroppgave (30 studiepoeng) 

 

 

 

 

Published 21. February 2020 - 9:19 - Updated 17. juni 2020 - 11:02