Oppstart 2017

Er du student med opptak høsten 2014, høsten 2015 eller høsten 2016 finner du studieplanen din her

Oppbygging av studiet
Mastergraden består av 120 studiepoeng totalt. I graden inngår: 

• En hovedprofil70 studiepoeng, som inkluderer:

  • 40 studiepoeng med emner innenfor hovedprofilen.
  • 30 studiepoeng masteroppgave, hvor tema for masteroppgaven ligger innenfor fagområdet i hovedprofilen.

• En støtteprofil30 studiepoeng, som består av emner innenfor en annen profil enn den som velges som hovedprofil. Emner i støtteprofilen kan kombineres fritt blant de emnene som er oppgitt under den valgte støtteprofilen. Samme emne kan ikke brukes for både hoved- og støtteprofil.

20 studiepoeng valgfrie emner som kan velges fritt innenfor alle profiler, og blant emner på 200- og 300-nivå ved NMBU og/eller fortrinnsvis masteremner ved andre universiteter og høgskoler i Norge eller internasjonalt. Unntaksvis kan 100-emner godkjennes med maksimum 10 studiepoeng. Studentene kan søke om å få innpasset 100-emner.

Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon og vurdering av valgfrie emner og innpass av emner fra andre universiteter og høgskoler. Emner som inngår i opptaksgrunnlaget for masterprogrammet økonomi og administrasjon, kan ikke godkjennes som valgfrie emner.

Her er en liste over anbefalte og forhåndsgodkjente valgfrie emner du kan velge:

BUS 133 Excel for økonomer 
ECN 201 Økonometri 
ECN 202 Økonometri 
STIN 300 Statistisk programmering i R 
INF 120 Programmering og databehandling 
INF 230 Datahåndtering og analyse (tidligere INF130)
EDS 275 Skrivekurs 
LNG 240 Academic Writing 
INN 331 Enternship 
BUS 240 Vareproduksjon og logistikk forutsatt forkunnskapsemne for BUS 340 
BUS 230 Operasjonsanalyse forutsatt forkunnskapsemne for BUS 332

Spesialiseringsprofiler

Følgende profiler kan velges som hoved- eller støtteprofil:

Det stilles spesielle krav til valg av emner i hovedprofilen.

  • Hvis du velger profilene Økonomistyring og Strategisk ledelse og organisasjon som hovedprofil er BUS305 obligatorisk og 20 av studiepoengene tas innenfor obligatoriske emner og emner merket med stjerne i oversiktene.  
  • Hvis du velger Finansiering og investering som hovedprofil er BUS305 obligatorisk i kombinasjon med profilen Strategisk ledelse og organisasjon. Du kan velge ECN302 istedenfor BUS305 dersom du kombinerer hovedprofilen Finansiering og Investering med profilene Økonomistyring, Samfunnsøkonomi, Miljø- og ressursøkonomi eller Energiøkonomi.
  • Profilene Miljø- og ressursøkonomi og Energiøkonomi kan ikke kombineres med profilen i Samfunnsøkonomi.

Om masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom)
Masterprogrammet i økonomi og administrasjon bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert i rammeplanen vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). De to gradene Bachelor og Master i økonomi og administrasjon gir til sammen rett til bruk av tittelen Siviløkonom som sidetittel til Master i Økonomi og Administrasjon.  

Published 23. juni 2017 - 12:35 - Updated 13. mars 2018 - 13:24