Finans

  • Studenter ved Handelshøyskolen, NMBU
    Foto
    Shane Colvin

Profil innen finans i studieprogrammet master økonomi og administrasjon fra høsten 2018.

Finans

Semesterstruktur for profilen:

År 1

Augustblokk
BUS306 Vekst og konkurransestrategier - 10 stp

Høstparallellen
BUS306 Vekst og konkurransesstrategier - fortsetter og avsluttes i høstparallellen.
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp

Januarblokk
INN371 Bærekraftig entreprenørskap - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp

År 2

Augustblokk
Ingen obligatoriske emner

Høstparallellen:
BUS326 Anvendt finansiell økonometri - 10 stp
BUS315 Foretaksfinans og verdivurdering - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Published 13. mars 2018 - 16:35 - Updated 9. juli 2018 - 9:54