Business Analytics

  • Business Analytics
    Foto
    Shane Colvin

Ny profil innen Business Analytics i studieprogrammet master økonomi og administrasjon tilbys fra høsten 2018.

Business Analytics

Denne profilen gir deg spesialistkompetanse i digitale forretningsmodeller og ledelse av digitaliseringsprosjekter. Du får også kompetanse i maskinlæring, data science og bruk av "big data".

Semesterstruktur for profilen:

År 1

Augustblokk
BUS306 Vekst og konkurransestrategier - 10 stp

Høstparallellen
BUS306 Vekst og konkurransesstrategier - fortsetter og avsluttes i høstparallellen
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller - 10 stp
ECN201 Økonometri - 10 stp

Januarblokk
INN371 Bærekraftig entreprenørskap - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser - 10 stp
INF230 Datahåndtering og analyse - 10 stp

År 2

Augustblokk og høstparallellen:
Valgfrie emner - 30 stp (1)

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

(1) Maksimalt 5 stp utenfor økonomiske og administrative fag.

Published 13. mars 2018 - 13:39 - Updated 9. mai 2018 - 15:25