Studiets oppbygging

Mastergraden består av 120 studiepoeng hvorav:

I) Obligatoriske emner uavhengig av profilvalg (20 studiepoeng): 

II) Profil (40 studiepoeng). Velg en av følgende profiler:

III) Valgfrie emner (30 studiepoeng)

IV) Masteroppgave (30 studiepoeng) 

Published 13. mars 2018 - 13:20 - Updated 9. mai 2018 - 14:43