Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven er en viktig del av den faglige profileringen. Det skal være en forskningsrapport og oppfylle vanlige vitenskapelige krav. Valg av tema for masteroppgaven må sees i nær sammenheng med valg av din fordypning i masterprogrammet.

  • For master i økonomi og administrasjon skal masteroppgaven skrives innen valgt spesialisering.

Valg av tema 
Oppgavetemaet bør du tenke på allerede i 1. studieår. Det legges ut forslag til temaer for mastergradsoppgaver innen for de ulike fagområder. Forslag til temaer for masteroppgaver finner du her.  

Informasjonsmøte om masteroppgaven
 vil bli avholdt i løpet av våren 2.semester. Mer detaljert informasjon blir annonsert i canvas for emne M0-ØA Planlegging av masteroppgave.

Søknad om veiledning og valg av masteroppgave 
Studentene må søke om å få veileder på grunnlag av innsendt masteroppgaveideer i emne M0-ØA Planlegging av masteroppgave.

Skal du skrive masteroppgave i vårsemesteret med innlevering 15. mai, er fristen for å søke om å få veileder 1. oktober.

Skal du skrive masteroppgave i høstsemesteret med innlevering 15. desember, så er fristen for å søke veileder 1. mars.

Studentene vil få tilbakemelding om hvem som er veileder etter ca. 14. dager. 

Kontrakt mellom student(er) og veileder(e) og prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgave 
Før du starter på masteroppgaven undertegner du en mer spesifisert arbeidsplan/kontrakt innen 1. desember (altnativt 2. mai for de som skal levere i høstsemesteret). Det er anledning til å ha to veiledere, men som økonomistudent må du ha hovedveileder (1. veileder) ved Handelshøyskolen. Bruk skjemaet Kontrakt - gradsoppgave.

Oppmelding til masteroppgave 
Studieveileder vurderingsmelder deg til masteroppgaven.
Viktig for å bli vurderingsmeldt:
- Søk undervisningsopptak via StudentWeb til emnekoden M30-ØA masteroppgave for økonomi og administrasjon. 
- Du må ha fullført emne M0-ØA Planlegging av masteroppgave og tilnærmet 90 stp før skrivingen starter.

Det er kun anledning til å melde seg opp til masteroppgaven en gang. Oppmeldings- og avmeldingsfrist for de som skal skrive masteroppgave på høsten er 15. september og 1. februar for de som skal skrive masteroppgave i vårsemesteret. 

Permisjon eller utsatt innlevering
Ved sykdom og andre gyldige grunner kan det etter søknad innvilges utsatt innlevering av gradsoppgaven. Gyldige grunner for utsettelse (i tillegg til sykdom) kan være undervisningsoppgaver ved NMBU, enkelte studenttillitsverv, omsorgsarbeid og uforskyldte problemer med oppgaven. Søknad om utsatt innlevering skal inneholde en anbefaling fra veileder, forslag til revidert fremdriftsplan og forslag til fornyet masterkontrakt.

Dersom man har fått innvilget permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere Kontrakt-gradsoppgave sammen med veileder. Revidert kontrakt leveres til fakultetet for signering.

Ved innlevering
Se huskeliste til innlevering.

Les også nyttige tips og råd om gradsoppgaven

Published 9. august 2017 - 13:23 - Updated 25. oktober 2022 - 10:05