Yrkeseksempel

Med bjørn i blikket

Det er få som har sett flere bjørn enn Ole-Gunnar Støen. Bjørneforskeren mener bjørn er langt mer sosialt anlagt enn en tidligere har trodd. - Det beste med å være forsker er å jobbe med ting du er interessert i, og søke kunnskap for å finne ut av ting man lurer på.

[PHOTO MISSING]
Ole-Gunnar har vært med på å fange og radiomerke 120 svenske bjørner i det Skandinaviske bjørneprosjektet.
- Det er ikke lett å se bjørn uten utstyr som helikopter og radiomerking. Bjørn er smarte dyr, og skyr mennesker. De skandinaviske bjørnene er nattaktive, og er flinke til å gjemme seg på tross av sin størrelse.
Bare én gang har han sett en vill bjørn uten radiosender. Det var i Norge.

Hvorfor er det viktig å forske på bjørner?
- Vi trenger kunnskap om bjørn for å kunne ta vare på dem. Dyr har en rett til å leve på linje med mennesker. Det er viktig å se på hvordan menneskene påvirker dyra. Like viktig er det å se på hva som er viktig i bjørnens liv. Hva bestemmer deres atferd?

Mens hannene gjerne forlater stedet de er født og oppvokst holder hunnbjørn i slekt seg sammen på opprinnelsesstedet.
- Bjørn regulerer reproduksjon og atferd i forhold til de andre dyrene i nærheten.
De relaterer seg til annen bjørn i mye større utstrekning enn det vi hadde trodd. Min forskning har blant annet gått ut på å finne ut mer om relasjonene mellom de som velger å bli i et område, forteller Ole-Gunnar.

Fra Laos jungel til Grizzlybjørn i Alaska.

Ole-Gunnar har studert tigere i Nepal, talt grizzlybjørn i Alaska og befunnet seg i dypet av Laos jungel i selskap med villelefanter og tigere.
- Jeg skrev hovedoppgaven min i naturforvaltning ved UMB om tigere i Nepal. Jeg jobbet også som frivillig i Alaska mens jeg studerte. Det var før det var utvekslingsprogrammer dit som det er nå. Du har veldige muligheter her på Ås hvis du har litt stå på vilje, sier Ole-Gunnar.
- Det var veldig spennende å være i Laos. Jeg var en del av en internasjonal gruppe som skulle kartlegge hvilke dyrearter som fantes i jungelen.
- Jeg har også jobbet for Polarinstituttet på Svalbard som forskningstekniker. Da var oppgaven å kartlegge fjellrev, svalbardrein og sjøfugl.

Hvorfor er du forsker?
- Det er spennende å finne ut av ting du er interessert i. Etter hvert som du får mer kunnskap dukker det opp spørsmål som ingen kan svare på. Den eneste muligheten da er jo å finne ut av det selv. Ofte er det sånn at jo mer kunnskap man har om et emne jo flere spørsmål stiller man seg. Det å være forsker er rett og slett å finne ut av nye ting som du synes er spennende.

Oppdatert
23. mai 2017 - 19:48