Gode jobbmuligheter for Naturbasert reiseliv

Reiselivsbransjen satser grønt og trenger ny kompetanse. Utdanningen kan du få på NMBU. Men vær rask. Fristen for å søke masterstudiet går ut 1. juni.

Gode jobbmuligheter

En fersk arbeidsmarkedsundersøkelse viser at studenter som tar masterstudiet Naturbasert reiseliv har gode jobbmuligheter. Siden det første kullet var ferdig i 2007, har NMBU uteksaminert rundt 10 kandidater i året.

- Arbeidsmarkedet har rom for flere, sier Stian Stensland ved Institutt for naturforvaltning, NMBU.
- Våre kandidater har en ny, tverrfaglig kompetanse som kombinerer reiseliv og økonomi med jus, arealplanlegging og naturforvaltning. I de tradisjonelle reiselivsstudiene mangler kunnskapen om naturforvaltning og arealplanlegging, mens de som kan noe om de sistnevnte fagfeltene mangler reiselivskunnskap. Utdanningen ved NMBU fyller dette tomrommet, og er alene i landet om å tilby en slik kombinasjon, sier Stensland. Han påpeker at utdanningen passer godt inn i regjeringens satsing på grønt reiseliv.

Søknadsfristen til studiet er 1. juni.


Alle har fått jobb

Med master i naturbasert reiseliv kan man få jobb i skjæringspunktet mellom reiselivsnæringen,  friluftsliv, vern av natur.
Med master i naturbasert reiseliv kan man få jobb i skjæringspunktet mellom reiselivsnæringen, friluftsliv, vern av natur. Photo: Shutterstock

En fersk undersøkelse viser at alle uteksaminerte kandidater er i jobb, og 76 prosent har en stilling de kan tenke seg å være i over en lengre periode. Bare en tredel har sendt mer enn fem søknader etter ferdig studium.

- De jobber i skjæringsfeltet mellom utvikling av reiselivsnæring, friluftsliv og vern av natur, sier Stensland. Han påpeker at studiet også gir mulighet jobb utenfor reiselivsbransjen.

Regjeringen vil ha bærekraftig turisme
”Norge – et bærekraftig reisemål.” Det er et av hovedmålene i regjeringens strategi for reiselivsnæringen. Et annet viktig mål er levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser.

Regjeringen har også en politisk målsetning om å øke den turistmessige bruken av fjellområdene. Myndighetene understreker samtidig hvor viktig det er at dette skjer på en måte som også ivaretar naturverdiene.

Reiselivsbransjen trenger ny kunnskap
- Jeg har liten tro på at den grønne satsingen vil lykkes hvis ikke vi får den rette kompetansen inn i reiselivsnæringen. I verste fall kan vi få en negativ utvikling der naturområder ødelegges, sier Stian.

Også Innovasjon Norge etterlyser kompetanse:

- Norsk reiseliv må legge større vekt på foredling av det mest unike vi har, naturen. Det krever en helt annen kompetanse enn det reiselivsnæringen besitter i dag, sier avdelingsleder reiseliv Audun Pettersen fra Innovasjon Norge.

- De turistene vi skal leve av i fremtiden forventer i større grad å kunne oppleve, og ikke minst delta i aktiviteter i naturen, tilpasset deres behov. 

Bransje- og markedsorganisasjonen HANEN bekrefter at både nordmenn og utlendinger i stadig større grad etterspør grønt reiseliv og bygdeturisme.

- For at vi skal kunne tilfredsstille krevende kunder i årene som kommer - i en stadig hardere internasjonal konkurranse - må vi ha nødvendig fagkompetanse hos utøverne, sier markeds- og mediesjef Ole Jonny Trangsrud.

Ole Erik Elsrud har fått en interessant jobb etter masterstudiet i Naturbasert reiseliv.Fra Sauherrad til reiseliv og planlegging i Montenegro og Sudan

Ole Erik Elsrud har fått en interessant jobb etter masterstudiet i Naturbasert reiseliv. 

-  Stillingen som utmarkskonsulent i NORSKOG i Oslo er spennende, variert og utfordrende, sier Ole Erik Elsrud fra Hønefoss.

- I tillegg til å yte tjenester for medlemmene – eiere av store utmarkseiendommer over hele landet - er det mye prosjektarbeid.

For eksempel naturbasert reiseliv i Montenegro, arealbruk og planlegging i Sudan, samt flere norske forsknings- og utredningsprosjekter knyttet til reiseliv og næringsutvikling.

- Grunnen til at jeg valgte å studere på Ås var den nye mastergraden som passet mitt i blinken for mine interesser og ønsker. I tillegg har UMB veldig høy faglig kvalitet og et godt studentmiljø. 

Først og fremst har utdanningen gitt meg en fantastisk jobb, samtidig som jeg også har hatt veldig stor nytte av det nettverket jeg etablerte under studiene.

Published 21. mai 2010 - 15:00 - Updated 17. juni 2015 - 14:24