Attraktiv reiselivskompetanse

 

 

Photo: Stian Stensland

Naturbasert reiseliv er en av de raskest voksende sektorene innenfor internasjonalt reiseliv. Norge som turistmål rangeres høyt i kåringer utført av internasjonalt anerkjente medier som CNN og National Geographic.  Turistene kommer til Norge for å oppleve norsk natur. Den ”ekte varen». Vår naturarv utgjør grunnlaget for norsk reiselivsnæring. Derfor markedsføres Norge til utlandet under slagordet «Powered by nature».

 

Populære nasjonalparker

 

Forsker Jan Vidar Haukeland har en doktorgrad på turismen i norske nasjonalparker: - Spørreundersøkelser blant utenlandske turister som besøker Norge i sommersesongen viser at de er svært interesserte i nasjonalparkene våre. Rene og uberørte naturomgivelser, stillhet og ro er vesentlige verdier for de tilreisende. Turistene trekker frem ønsker om flere veger og parkeringsplasser, tilbud om lokal mat og godt tilrettelagte besøkssentre.

Et blikk inn i framtida for norske nasjonalparker? - Fulufjället nasjonalpark, på svensk side for Trysil, er tilrettelagt spesielt for besøkende og har en forvaltningsplan med sonering av parkenfor spesielle brukstyper. Overvåking av naturtilstand og de besøkendes opplevelser står sentralt i forvaltningen.
Et blikk inn i framtida for norske nasjonalparker? - Fulufjället nasjonalpark, på svensk side for Trysil, er tilrettelagt spesielt for besøkende og har en forvaltningsplan med sonering av parkenfor spesielle brukstyper. Overvåking av naturtilstand og de besøkendes opplevelser står sentralt i forvaltningen. Photo: Stian Stensland

 

Bærekraftig reiseliv

 

 

Økt markedsføring av norsk natur og turistenes ønske om å oppleve uberørt og ren natur skaper en potensiell konflikt mellom bruk og vern av sårbare områder. Behovet for et mer bærekraftig reiseliv flagges derfor høyt i regjeringens nye reiselivsstrategi «Destinasjon Norge” og fra næringen selv. 

Nå må det legges til rette for et reiseliv som ikke går utover de naturverdiene turistene kommer hit for å se.

Kompetanse er nøkkelen

 

 

 

Axel Pettersen fikk jobb blant 81 søkere!
Axel Pettersen fikk jobb blant 81 søkere!
Photo: Privat

- Jeg er så heldig å få jobbe med AKKURAT det jeg har studert, og den muligheten er jeg særdeles ydmyk over å ha fått, sier tidligere masterstudent i naturbasert reiseliv Axel Pettersen. Han ble nylig ansatt som rådgiver i Akershus fylkeskommune hvor han jobber med friluftsliv og natur- og kulturbasert reiseliv. Mange ønsket seg den samme stillingen, men blant de 81 søkerne var det nyutdannede Pettersen som trakk det lengste strået med sin spesielle utdanning.

 

- Det er ikke tilfeldig, mener leder for studieprogrammet i naturbasert reiseliv Stian Stensland.  - En ny arbeidsmarkedsundersøkelse fra reiselivsstudiet ved NMBU viser at samtlige kandidater får jobb, og de aller fleste er i en jobb de kan tenke seg å være i for en lengre periode. Kombinasjonen av reiselivs- og naturforvaltningsfag gjør at disse studentene står godt rustet til å arbeide med bærekraftig reiseliv.

Seniorrådgiver Bente Rønning i Direktoratet for naturforvaltning jobber med programmet Naturarven som verdiskaper. – Breddekunnskapen som dette studiet representerer er viktig for de som skal være aktører i det naturbaserte reiselivet, sier hun. 

Naturbasert reiseliv er et toårig masterstudie ved NMBU. Studiet er tverrfaglig og tilbys ikke ved noe annet undervisningssted i Norden.

Søknadsfristen er 15. april.

 

Kontaktpersoner:

Stian Stensland, forsker, NMBU:         

E-post: stian.stensland@nmbu.no            Tlf: 67 23 17 15

Espen Arestøl, studierådgiver, NMBU:

E-post: espen.arestol@nmbu.no              Tlf: 67 23 17 25

 

Published 21. mai 2012 - 9:00 - Updated 16. november 2021 - 10:48