Matvitenskap - master

Matvitenskap - master

Matindustrien har et samfunnsansvar for å produsere og utvikle sunne og trygge produkter. Samtidig ønsker forbrukerne stadig nye og spennende produkter tilpasset sin hverdag. Vil du være med på å utvikle fremtidens mat og produksjonsprosesser?

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Labøvelser

Labøvelser

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir jeg?
Matvitere er kvalifisert for ulike jobber innen matindustrien og offentlig forvaltning. Aktuelle arbeidsoppgaver er produktutvikling, laboratoriearbeid, kvalitetssikring, produksjonsledelse, prosessutvikling eller administrative jobber. Mange arbeider som rådgivere eller ledere, tett opp mot næringsmiddelindustrien. Mastergraden kan kvalifisere til videre forskerutdanning gjennom ph.d.-studier.
Hva lærer jeg?

På studieretningen Produksjon og produktutvikling lærer du om prosessene som kan gjøre en idé om til et ferdig produkt. Andre elementer er emballasje, sensorikk og målemetodikk. Det er også mulig å fordype seg innen økonomi og ledelse. I retning Matvaretrygghet, -kvalitet og -hygiene lærer du om hvordan fremmede og uønskede stoffer kommer inn i maten, og hvordan det kan unngås. Kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer og miljøgifter er viktige elementer.

Kort om studiet

Næringsmiddelteknologi er grunnstammen i begge studieretningene. I tillegg har hver studieretning egne fordypningskrav. Alle avslutter med en masteroppgave på 30 eller 60 stp. Den kan gjerne skrives i samarbeid med industri eller andre forskningsmiljøer. Du kan også velge en tredje studieretning, som heter Mat, ernæring og helse.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Eksempelplaner
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi 5 Obligatorisk emne
Molekylær ernæring 5 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Sensorisk analyse og forbrukeraksept 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Avansert cellebiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Patogene mikroorganismer 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Enhetsoperasjoner og målemetodikk 10 Obligatorisk emne
Produktutvikling innen næringsmidler 10 Obligatorisk emne
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant

Semester: vår

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant