Matvitenskap - mat, ernæring og helse

Matvitenskap - Mat, ernæring og helse

Master (toårig) Heltid - Tar ikke opp nye studenter

I studieretningen mat, ernæring og helse lærer du hvordan forskjellige råvarer og næringsstoffer påvirker kroppen.

Foto
Håkon Sparre/NMBU

Er du opptatt av hvordan ulike næringsstoffer påvirker kroppen? Vil du lære mer om matens betydning for helse og livskvalitet? I dette studiet lærer du om samspillet mellom mat, genetiske faktorer og livsstil.

Opptakskrav

-

Søknadsfrist

15. april

Antall studieplasser
-
Oppstart
Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Fra studieåret 2021/2022 tilbyr vi i stedet et helt nytt, femårig masterprogram i Matvitenskap og ernæring.
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

OBS - Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Fra studieåret 2021/2022 tilbyr vi i stedet et helt nytt, femårig masterprogram i Matvitenskap og ernæring

“Mat, ernæring og helse” er én av tre studieretninger innen mastergraden i matvitenskap ved NMBU. Denne studieretningen gir deg kunnskap om kosthold og helse, cellebiologi, ernæring, toksikologi, anatomi, fysiologi og teknologi. 

Som masterstudent i matvitenskap får du mye tid til praktisk øvelse og tett oppfølging fra veilederen din. Vi er opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig hjem for studentene våre.  

Forskningsmiljøet ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU er anerkjent, og masterstudentene våre deltar i forskning underveis i studiet.  

Hva blir du?

Du kan jobbe innen næringsmiddelindustri, farmasøytisk eller bioteknologisk industri, eller som rådgiver i privat næringsliv og offentlig forvaltning.  

Graden kan kvalifisere til doktorgradsstudier eller du kan gå inn i ulike undervisningsstillinger. 

Hva lærer du?

I studieretningen mat, ernæring og helse lærer du hvordan forskjellige råvarer og næringsstoffer påvirker kroppen. Du utvikler en faglig basert, kritisk holdning til produkter og ingredienser, og en grundig forståelse av hvordan disse påvirker helsen. Masterstudiet avsluttes med en masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng. 

Masteroppgaven din kan skrives innenfor ulike områder som for eksempel: 

  • Studier av samspillet mellom mikrofloraen, mat og mage-tarmkanalen. 
  • Hvordan mat fordøyes og hvordan matens sammensetning påvirker fordøyelsen. 
  • Andre ernæringsrettede oppgaver. 

Du kan også velge andre studieretninger innenfor mastergraden i matvitenskap:  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

-

Studiets spennende fagkombinasjon, og muligheten til å fordype meg i arbeidet med masteroppgaven, gjorde meg inspirert og godt rustet til å ta fatt på forskerkarrieren.

Silje Harvei, stipendiat innen Matvitenskap, NMBU

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2018.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Bearbeiding av muskelråvare 10 Minst en av
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Bearbeiding av muskelråvare 10 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi 5 Obligatorisk emne
Molekylær ernæring 5 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Sensorisk analyse og forbrukeraksept 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Avansert cellebiologi 10 Obligatorisk emne
Forebyggende kvantitativ ernæring 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Bearbeiding av muskelråvare 10 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Patogene mikroorganismer 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Enhetsoperasjoner og målemetodikk 10 Obligatorisk emne
Produktutvikling innen næringsmidler 10 Obligatorisk emne
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant

Semester: vår

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant