Matvitenskap - mat, ernæring og helse

Matvitenskap - Mat, ernæring og helse

Master (toårig) Heltid

Lær hvordan ulike næringsmidler påvirker kroppen.

Lær hvordan ulike næringsmidler påvirker kroppen.

Foto
Ed Uthman, Flickr

Vil du lære hvordan ulike næringsmidler påvirker kroppen? Om matens betydning for helse og livskvalitet? I dette studiet lærer du om samspillet mellom mat, genetiske faktorer og livsstil.

Opptakskrav

Bachelorgrad, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist

1. juni

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Første studieår får du breddekunnskap innen teknologi, kosthold og helse, cellebiologi, ernæring, toksikologi, anatomi og fysiologi. Dette danner det teoretiske grunnlaget for masteroppgaven. Masterstudiet avsluttes med en masteroppgave på 60 eller 30 stp.

Masteroppgaver kan skrives innenfor ulike områder som for eksempel:

  • Studier av samspillet mellom mikrofloraen, mat og mage-tarmkanalen.
  • Hvordan mat fordøyes og hvordan matens sammensetning påvirker fordøyelsen.
  • Andre ernæringsrettede oppgaver.

Denne studieretningen er én av tre retninger under Master i Matvitenskap.

Hva blir du?

Du kan jobbe innen næringsmiddelindustri, farmasøytisk eller bioteknologisk industri, eller som rådgiver i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Graden kan kvalifisere til videre ph.d.-studier (forskerutdanning), eller du kan gå inn i ulike undervisningsstillinger.

Hva lærer du?

For retningen mat, ernæring og helse er en sentral del av studiet å lære hvordan forskjellige råvarer og næringsstoffer påvirker kroppen. Du utvikler en faglig basert, kritisk holdning til produkter og ingredienser, og en grundig forståelse av hvordan disse påvirker helsen.

Du kan også velge andre retninger innenfor master i Matvitenskap: Produksjon og produktutvikling og Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene. Les mer om disse på egen webside.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad i Matvitenskap eller tilsvarende, med snittkarakter på C eller bedre.

For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.

Studenter som mangler enkelte bacheloremner kan ta dette som en del av mastergraden. Dette må avtales med studieveileder.

Studiets spennende fagkombinasjon, og muligheten til å fordype meg i arbeidet med masteroppgaven, gjorde meg inspirert og godt rustet til å ta fatt på forskerkarrieren.

Silje Harvei, stipendiat innen Matvitenskap, NMBU

Studiets oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi 5 Obligatorisk emne
Molekylær ernæring 5 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Sensorisk analyse og forbrukeraksept 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Avansert cellebiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Patogene mikroorganismer 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Enhetsoperasjoner og målemetodikk 10 Obligatorisk emne
Produktutvikling innen næringsmidler 10 Obligatorisk emne
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant

Semester: vår

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant