Matvitenskap - mat, ernæring og helse

Master / Matvitenskap - Mat, ernæring og helse

Vil du lære hvordan ulike næringsmidler påvirker kroppen? Om matens betydning for helse og livskvalitet? I dette studiet lærer du om samspillet mellom mat, genetiske faktorer og livsstil.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2018
Lær hvordan ulike næringsmidler påvirker kroppen.

Lær hvordan ulike næringsmidler påvirker kroppen.

Foto
Ed Uthman, Flickr
Hva blir du?
Du kan jobbe innen næringsmiddelindustri, farmasøytisk eller bioteknologisk industri, eller som rådgiver i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Graden kan kvalifisere til videre ph.d.-studier (forskerutdanning), eller du kan gå inn i ulike undervisningsstillinger.
Hva lærer du?

En sentral del av studiet er å lære hvordan forskjellige råvarer og næringsstoffer påvirker kroppen. Du utvikler en faglig basert, kritisk holdning til produkter og ingredienser, og en grundig forståelse av hvordan disse påvirker helsen.

Kort om studiet

Første studieår får du breddekunnskap innen teknologi, kosthold og helse, cellebiologi, ernæring, toksikologi, anatomi og fysiologi. Dette danner det teoretiske grunnlaget for masteroppgaven. Masterstudiet avsluttes med en masteroppgave på 60 eller 30 stp. Masteroppgaver kan skrives innenfor ulike områder som for eksempel:

• Studier av samspillet mellom mikrofloraen, mat og mage-tarmkanalen.

• Hvordan mat fordøyes og hvordan matens sammensetning påvirker fordøyelsen.

• Andre ernæringsrettede oppgaver.

Denne studieretningen er én av tre retninger under Master i Matvitenskap. De øvrige to er beskrevet på de foregående sidene.

Eksempelplaner
Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2018 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Bearbeiding av muskelråvare 10 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne
Molekylær ernæring 5 Obligatorisk emne
Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Bearbeiding av muskelråvare 10 Minst en av
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet 10 Obligatorisk emne
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Sensorisk analyse og forbrukeraksept 5 Obligatorisk emne
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Forebyggende kvantitativ ernæring 5 Obligatorisk emne
Avansert cellebiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Bearbeiding av muskelråvare 10 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Patogene mikroorganismer 10 Obligatorisk emne
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Enhetsoperasjoner og målemetodikk 10 Obligatorisk emne
Produktutvikling innen næringsmidler 10 Obligatorisk emne
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant

Semester: vår

Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant