Matvitenskap

Matvitenskap

Master (toårig) Heltid - Tar ikke opp nye studenter

Som student i matvitenskap ved NMBU får du mye tid til praktisk øvelse i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din.

Foto
NMBU/Håkon Sparre

Vil du være med på å utvikle fremtidens mat, og sikre en trygg og bærekraftig matproduksjon? En mastergrad i matvitenskap gir deg verdifull kompetanse som kan benyttes innen fagområder som matproduksjon, helse, ernæring og miljø.

Opptakskrav

-

Søknadsfrist

15. april

Antall studieplasser
-
Oppstart
Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Fra studieåret 2021/2022 tilbyr vi i stedet et helt nytt, femårig masterprogram i Matvitenskap og ernæring.
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

OBS - Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Fra studieåret 2021/2022 tilbyr vi i stedet et helt nytt, femårig masterprogram i Matvitenskap og ernæring.

Matindustrien har et samfunnsansvar for å produsere og utvikle sunne, trygge og bærekraftige produkter. Samtidig ønsker forbrukerne stadig nye og spennende matvarer og er i økende grad opptatt av matens miljøavtrykk. Med en mastergrad i matvitenskap kan du jobbe med flere viktige aspekter innen fagområdet.  

Du kan velge mellom tre ulike studieretninger: 

Forsknings- og undervisningsmiljøet innen matvitenskap er tett knyttet opp mot Matpiloten ved NMBU, Norges eneste forskningsfabrikk for mat. Masterstudentene våre deltar i forskning underveis i studiet, og får benytte seg av moderne infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning. Som student i matvitenskap ved NMBU får du mye tid til praktisk øvelse i laboratoriet og i Matpiloten, og tett oppfølging fra veilederen din.  

Hva blir du?

Med en mastergrad i matvitenskap kan du søke flere spennende jobber innen matproduksjon og kvalitetssikring av mat i offentlig forvaltning. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være produktutvikling, laboratoriearbeid, kvalitetssikring, produksjonsledelse, prosessutvikling eller administrative jobber. Mange arbeider som rådgivere eller ledere i næringsmiddelindustrien. 

Mastergraden kan også kvalifisere til doktorgradsstudier (forskerutdanning)

Hva lærer du?

Du kan velge mellom tre ulike studieretninger: 

  • I studieretningen Produksjon og produktutvikling lærer du om prosessene som kan gjøre en idé om til et ferdig produkt. Andre elementer er emballasje, sensorikk og målemetodikk. Det er også mulig å fordype seg innen økonomi og ledelse. 
  • I retning Matvaretrygghet, -kvalitet og -hygiene lærer du om hvordan fremmede og uønskede stoffer kommer inn i maten, og hvordan det kan unngås. Kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer og miljøgifter er viktige elementer. 
  • Du kan også velge en tredje studieretning, som heter Mat, ernæring og helse. Les mer om denne på egen nettside 

Næringsmiddelteknologi er grunnstammen i de to øverste studieretningene. Hver studieretning har også egne fordypningskrav. Alle avslutter med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng, som gjerne kan skrives i samarbeid med industri eller andre forskningsmiljøer. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

-

Utdannelsen har gitt en viktig faglig bredde som er nødvendig for å forstå og løse utfordringer jeg møter i min arbeidshverdag. Kombinasjonen av teori og praktiske øvelser på pilotanlegg og lab, gir trygghet den dagen man skal ut i arbeidslivet.

Kathrine Strøm, Kvalitetsleder Synnøve Finden AS avd. Lier og Hardanger.

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Makronæringsstoffer, deres struktur og funksjonalitet 10 Obligatorisk emne
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Fermenteringsmikrobiologi 5 Obligatorisk emne
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Meieriteknologi 15 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Fisketeknologi 10 Minst en av
Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi 5 Obligatorisk emne
Molekylær ernæring 5 Obligatorisk emne
Kjemisk mattrygghet 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Avansert cellebiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon 10 Minst en av
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Patogene mikroorganismer 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Alkoholholdig drikke 5 Minst en av
Kornteknologi 5 Minst en av
Meieriteknologi øvingskurs 5 Minst en av
Ingredienser fra melk 5 Minst en av
Sensorisk analyse og forbrukeraksept 5 Obligatorisk emne
Trygghet i industrielle prosesser 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Produktutvikling innen næringsmidler 10 Obligatorisk emne
Enhetsoperasjoner 10 Obligatorisk emne
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant

Semester: vår

Studieretning: Produksjon og utvikling av næringsmidler
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Studieretning: Mat, ernæring og helse
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant