Matvitenskap

Matvitenskap - master

Matindustrien har et samfunnsansvar for å produsere og utvikle sunne og trygge produkter. Samtidig ønsker forbrukerne stadig nye og spennende produkter tilpasset sin hverdag. Vil du være med på å utvikle fremtidens mat og produksjonsprosesser?

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Labøvelser

Labøvelser

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir jeg?
Matvitere er kvalifisert for ulike jobber innen matindustrien og offentlig forvaltning. Aktuelle arbeidsoppgaver er produktutvikling, laboratoriearbeid, kvalitetssikring, produksjonsledelse, prosessutvikling eller administrative jobber. Mange arbeider som rådgivere eller ledere, tett opp mot næringsmiddelindustrien. Mastergraden kan kvalifisere til videre forskerutdanning gjennom ph.d.-studier.
Hva lærer jeg?

På studieretningen Produksjon og produktutvikling lærer du om prosessene som kan gjøre en idé om til et ferdig produkt. Andre elementer er emballasje, sensorikk og målemetodikk. Det er også mulig å fordype seg innen økonomi og ledelse. I retning Matvaretrygghet, -kvalitet og -hygiene lærer du om hvordan fremmede og uønskede stoffer kommer inn i maten, og hvordan det kan unngås. Kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer og miljøgifter er viktige elementer.

Kort om studiet

Næringsmiddelteknologi er grunnstammen i begge studieretningene. I tillegg har hver studieretning egne fordypningskrav. Alle avslutter med en masteroppgave på 30 eller 60 stp. Den kan gjerne skrives i samarbeid med industri eller andre forskningsmiljøer. Du kan også velge en tredje studieretning, som heter Mat, ernæring og helse.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Eksempelplaner