Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven er en viktig del av den faglige profileringen. Det skal være en forskningsrapport og oppfylle vanlige vitenskapelige krav. Valg av tema for masteroppgaven må sees i nær sammenheng med valg av din fordypning i masterprogrammet.

 

Valg av tema

Valg av tema for masteroppgaven bør du tenke på allerede første studieår. Det legges ut forslag til temaer til masteroppgaver på fakultetets nettsider, i tillegg så kan man ta kontakt med fagpersoner og diskutere mulig forslag til oppgaver.

Forslag til masteroppgaver finner du her: Masteroppgaveforslag

Fakultetet har også en egen "masterdag" hver høst (oktober/november) hvor det er mulig å møte potensielle veiledere og diskutere oppgaver med dem.

 

Kontrakt mellom student(er) og veileder(e) og prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgave 
Før du starter på masteroppgaven undertegner du en spesifisert arbeidsplan/kontrakt. Signert kontrakt leveres til studieveileder i god tid før arbeidet med oppgaven starter. 

Kontrakt for masteroppgave finnes på følgende nettside: Skjema og maler ved NMBU

 

Oppmelding til masteroppgave 
Man melder seg opp til masteroppgave via StudentWeb på lik linje med øvrige emner ved NMBU med kode:

M30-HV eller M60-HV : masteroppgave husdyrvitenskap

Oppmeldingsfristene følger ordinære oppmeldingsfrister. Se den akademiske kalenderen her: Akademisk kalender

Man vil ikke kunne melde seg opp i masteroppgaven dersom man ikke har levert kontrakt.

 

Innlevering av masteroppgaven

Alle masteroppgaver skal leveres som én PDF-fil i Brage. I tillegg skal oppgaven leveres i WISEflow sammen med kvittering for innlevering i Brage.  Frist for innlevering av masteroppgaven er 15. mai kl. 15.00 for vårsemesteret og 15. desember kl. 15.45 for høstsemesteret. Mer informasjon om innlevering av masteropppgave finnes her: Huskeliste innlevering

 

 

Published 19. november 2020 - 14:54 - Updated 19. november 2020 - 18:01