Svanhild skal jobbe med vann og helse ved Folkehelseinstituttet

Hva skal du gjøre etter mastergraden din?

Når jeg er ferdig med mastergraden min, begynner jeg i et engasjement som seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, FHI.

Kan du fortelle litt om den kommende jobben din?

Jeg skal jobbe ved seksjon for smitte fra mat, vann, dyr. Primært med vann og helse. Denne seksjonen ligger under smittevern og beredskap.

Hvorfor valgte du NMBU?

Jeg valgte NMBU fordi jeg bor i Ås, og NMBU har et spennende og variert studietilbud.

Hvordan benytter du deg av det du lærte i løpet av studietiden?

Utdanningen var helt avgjørende for at jeg skulle kvalifisere meg til engasjementet jeg har fått tilbud om.

Hvilken bakgrunn hadde du før du begynte på masteren?

Jeg har bakgrunn som bioingeniør og adjunkt (jeg blir lektor når jeg er ferdig med mastergraden min). De siste årene har jeg jobbet med vann og avløp (VA) ved kommunalteknisk avdeling i kommunen. Jeg skriver nå masteroppgave hvor jeg kartlegger gjeldende praksis rundt kokeråd for drikkevann i Norge. Spennende og viktig å se på vann i et folkehelseperspektiv. Ved å ta en master i folkehelsevitenskap binder jeg sammen bioingeniørfaget med VA-faget.

Hva husker du best fra studietiden på NMBU?

NMBU har veldig fin beliggenhet. Flotte ærverdige bygninger i en nydelig park. Godt studiemiljø. Spennende fag, særlig synes jeg epidemiologi, folkehelsefaget og human miljøkjemi var veldig interessante. Det er også veldig bra at det er en blanding av ulike yrkesgrupper på studiet. Det har vært en fin reise så langt. 

Published 14. February 2020 - 8:48 - Updated 27. February 2020 - 8:11