Yrkeseksempler

Terhi jobber som bedriftssykepleier i Orkla BHT med hovedansvaret for psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø.

Terhi jobber som bedriftssykepleier i Orkla BHT med hovedansvaret for psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø.

Terhi jobber med folkehelse i rådgivning innen arbeidshelse, AMU-møter, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, helseundersøkelser, lederstøtte og bistand i rus- og avhengighetsproblematikk

Sarah jobber med å lede nærmiljøprogrammet i Bydel Alna i Oslo kommune

Sarah jobber med å lede nærmiljøprogrammet i Bydel Alna i Oslo kommune

Som programleder, er det min jobb å uthente gevinstene i store strategiske transformasjoner gjennom implementerings- og utviklingsprosjekter sammen med prosjektledere. Systematisk dokumentering av utfordringsbildet skaper prioriteringsgrunnlaget, og vår fysiske tilstedeværelse i nærområdene gir troverdigheten i arbeidet. 

Med ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkehelsesatsningen i bydel

Med ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkehelsesatsningen i bydel

Håkon jobber som idrettspedagog og har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkehelsesatsningen i sin bydel

Svanhild skal jobbe med vann og helse ved Folkehelseinstituttet

Svanhild skal jobbe med vann og helse ved Folkehelseinstituttet

Svanhild kombinerer tidligere utdanning som bioingeniør med mastergraden i folkehelsevitenskap for å kunne jobbe med vann i et folkehelseperspektiv.

Bjørnar tar doktorgrad i folkehelsevitenskap

Bjørnar tar doktorgrad i folkehelsevitenskap

Bjørnar jobber til daglig i forskningsprosjektet Demensomsorg på gård. 

Studerer den norske befolkningens helsetilstand

Studerer den norske befolkningens helsetilstand

I jobben på Folkehelseinstituttet bidrar tidligere NMBU-student Nora Rusås-Heyerdahl med nøkkelinformasjon til norske kommuners folkehelsearbeid.

- Jeg bruker kunnskapen fra studiene hver dag

- Jeg bruker kunnskapen fra studiene hver dag

Etter å ha fullført master i folkehelsevitenskap på NMBU fikk Katrine Skalleberg jobb som folkehelsekoordinator i Nes kommune. - Det jeg lærte på masteren er helt avgjørende for jobben jeg gjør, sier hun. 

Kjersti ser på jobben som et stort privilegium

Kjersti ser på jobben som et stort privilegium

Etter masterstudiene i folkehelsevitenskap på NMBU ønsket Kjersti Storkmark Rabanal å forske videre på hvordan helse fremmes i befolkningen. Hun jobber i dag med en doktorgrad om hjerte-kar-sykdom hos innvandrere.