Yrkeseksempler

Hvor jobber du nå?
Jeg jobber som HMS-rådgiver/ bedriftsfysioterapeut i DinHMS, som er en bedriftshelsetjeneste.

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?
Utdannelsen var veldig relevant, jeg valgte fordypningen med emnene ”menneske og miljø” og ”human miljøkjemi” som omhandler arbeidshelse og som var avgjørende for jobben jeg fikk. På jobbsøknaden kunne jeg besvare at jeg hadde kjennskap til de fleste punktene fra studiet og ønsket nå å prøve ut dette i praksis. Da jeg fikk jobben, fikk jeg også tilbakemelding på at dette gjorde at jeg skilte meg ut i bunken fra de andre søkerne. 

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Fordi at jeg ønsket å studere folkehelse. Allerede da jeg var ferdig med fysioterapiutdanningen vurderte jeg denne masteren, men tenkte at det var lurt å prøve seg litt i praksis. Under studietiden på Ås var jeg veldig glad for at jeg hadde jobbet fem år først. Jeg satte veldig stor pris på å være student igjen og jeg følte at jeg fikk stor utbytte av fagene i tillegg til at jeg hadde en grunn å bygge videre på.

Hvilke råd har du til kommende studenter?
Følg hjerte, velg de morsomste og mest spennende emnene og la deg engasjere. På et studie som folkehelse kan du studere og fordype deg i nesten hva du vil. Universitetet har mange kontakter så du må bare være litt pådriver selv når du har en genial ide. Og ikke mist få deg en god kollokviegruppe, det kommer til å bli mange lange morsomme og slitsomme stunder.

 Erfaringer med NMBU?
NMBU er et fantastisk sted med stor fokus på natur og miljø, noe også folkehelsemasteren bærer preg av. Vi hadde tilgang til fag, forelesere og forskningsmiljø med dette fokus som ikke bare viktig faktor for folkehelsen, men også veldig spennende.

I tillegg organiserte instituttet en masterdag kun for folkehelsestudentene hvor vi kom i kontakt med eksterne forskere og fagmiljøer. Det var veldig mange ulike aktører som gjenspeilet store deler av folkehelsearenaene. Vi ble invitert til å skrive master med veiledning fra disse og veiledere fra NMBU. Dette gjorde at masteroppgaven føltes meningsfylt og at vi ikke bare var studenter som lekte forskere, men faktisk gjorde en ordentlig jobb. I mitt tilfelle resulterte det i en forskningsartikkel som blir publisert i et internasjonalt tidsskrift i løpet av sommeren.

Published 31. oktober 2016 - 18:03 - Updated 23. mai 2017 - 19:16