Studieplan

Master i Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet

 Studiet tilbys både på heltid (2 år) og deltid (4 år)

Studieplan