Yrkeseksempler
Peter Drivdal, Virke

Etablerte eget foretak i studietiden

Peter Drivdal etablerte eget foretak mens han studerte på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon. Nå driver han egen bedrift og er salgsrepresentant for hovedorganisasjonen Virke.

Peter Drivdal, Virke

Petter Drivdal startet sitt eget firma i studietiden.
Petter Drivdal startet sitt eget firma i studietiden. Photo: Privat


Gjennom sitt eget foretak, Drivdal & Company, arbeider Peter med utvikling og videreutvikling av bedrifter. Han kan fortelle om en spennende og variert jobb.

- Jeg har i dag regionsansvar for salg av produkter for Ferro-bet i Norge. Ferro-bet er et norskeid selskap som opprinnelig produserte og leverte produkter for kjemisk fjerning og beskyttelse mot rust rettet mot shippingbransjen. Dette er fortsatt et viktig satsningsområde, men selskapet har i dag en svært utvidet produktportefølje, dette hovedsakelig med: vaskemidler, smøremidler, maling/lakk, og med vår nyeste lansering som er et helt miljøvennlig og svært effektiv produkt for oljevern kalt naturesorb. Som regionsansvarlig har jeg ansvar for egen kundeportefølje med innsalg mot detaljistforretninger/kjeder og bedrifter som har behov for produktene i sin daglige drift innen bransjer som offshore/shipping, landbruk, bygg og anlegg.

- Videre har jeg nylig inngått en kontrakt med hovedimportøren til EU-landene, hvor jeg vil inneha en rolle i forbindelse med oppbyggingen av et internasjonalt salgsapparat. Utover dette har jeg et par prosjekter i ”pipelinen”, men dette ligger foreløpig på vent da arbeidsdagene begynner å bli i overkant travle. Nåværende studenter på masterprogrammet entreprenørskap og innovasjon som søker utfordringer utenom skolebenken må gjerne ta dette som en oppfordring!

Salgsrepresentant for hovedorganisasjonen Virke
- Min andre jobb har jeg som salgsrepresentant for hovedorganisasjonen Virke. Virke er en arbeidsgiverorganisasjon som er representert med mer en 16 000 virksomheter med mer enn 200 000 ansatte fra ulike bransjer. Lederstøtte er opplagt et sentralt område, og en viktig del av dette er nettportalen "virkepluss". Denne nettportalen fungerer som en viktig støtte i den daglige drift for flere tusen norske virksomheter, og innehar blant annet håndbøker, skjemaer, veiledning og gode råd om arbeidsrett, forretningsjus, økonomi, styrearbeid, HMS, strategi og ledelse.

- Mitt arbeid som salgsrepresentant er å kontakte beslutningstakere innen alt fra mindre enkeltmannsforetak (ENK) til store allmennaksjeselskap (ASA), kartlegge deres behov for å så matche dette opp mot de riktige "lederverktøyene" som kan bidra til å gjøre deres hverdag litt enklere. På den måten utgjør jobben en kombinasjon av en rådgiver- og selgerrolle. Det mest interessante med dette er den direkte kontakten en får med de mange beslutningstakerne blant mange spennende selskaper innen ulike bransjer.

Praktisk "gründerutdannelse"
Etter å ha fullført bachelorgraden i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder valgte Peter å fortsette med studier ved NMBU.
- Valget med å studere ved NMBU var først og fremst etter et ønske om å lære mer om det å utvikle og videreutvikle egen bedrift. Sånn sett var mastergraden i entreprenørskap og innovasjon helt innenfor det fagområdet jeg ønsket å lære mer om.

- Masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon er det nærmeste en kan komme en praktisk "gründerutdannelse". Min motivasjon for å søke studiet entreprenørskap og innovasjon var for å opparbeide en bred faglig kompetanse rundt det å utvikle og videreutvikle selskaper. Jeg mener at denne utdannelsen i kombinasjon med at en søker praktiske utfordringer utenom skolebenken, gir en bred faglig kompetanse og solid forretningsforståelse. Hvilket i mitt tilfelle helt klart utgjør en viktig styrke i forhold til hvordan jeg tilnærmer meg og arbeider med utviklingen av eget foretak, men også i arbeidet som salgsrepresentant. Hvis jeg skulle anbefalt mastergraden i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU, ville jeg vektlagt bredden av studiet og den praktiske anvendbarheten, og som nevnt, fordi det utvilsomt er et av de mest "gründerrettede" studiene vi har i Norge.

- Hvilke råd har du til kommende studenter?

Peter Drivdal
Peter Drivdal Photo: Privat

- Søk praktiske erfaringer utenom skolebenken, og tenk alltid hvordan du kan omsette teori til praksis. Om du ikke etablerer eget selskap, kan et godt råd være å få innpass ved næringshager/inkubatorer og lignende miljøer, eller ved å ta direkte kontakt med et oppstartsselskap.Jeg vil også anbefale kommende studenter omå bygge nettverk. I Oslo finnes et godt utvalg av miljøer for entreprenørskap. Eksempelvis slik som First Tuesday, MESH og polyteknisk forening. 

- Mitt siste råd er å søke muligheter og samtidig gjøre noe med det. Min erfaring er at det finnes et svært godt tilfang av gode ideer. Utfordringen er imidlertid at veldig mye forblir med det, kun gode ideer. For å skape verdier for fremtiden er det helt avgjørende at vi tør å satse på ideene ved å omsette disse til et produkt eller tjeneste, hvor det videre bygges en organisasjon og kultur rundt som makter å bære dette videre.

Godt studentmiljø
På spørsmålet om hvilke erfaringer han sitter igjen med etter studietiden, trekker Peter fram studentmiljøet og muligheter for naturopplevelser.
- Utenom det faglige var det jeg satte mest pris på et godt studentmiljø med mye aktiviteter, og at Universitetet med sin nærhet til både marka, sjø og by innbyr til mange fantastiske opplevelser for enhver anledning.

Published 13. mai 2013 - 9:00 - Updated 22. desember 2016 - 15:29