Yrkeseksempler
Camille Sanchez, Ungt Entreprenørskap Akershus

Hjelper unge gründere opp og fram

Etter to år med masterstudier i Entreprenørskap og innovasjon ved NMBU, jobber Camille Sanchez nå med å gi elever i barneskolen kunnskaper om entreprenørskap.
– Jeg synes det er fantastisk å kunne bidra til å skape muligheter for de unge, slik at de en dag også er med på å skape verdier i fremtiden, sier hun.

Camille Sanchez, Ungt Entreprenørskap Akershus

Camille Sanchez jobber som rådgiver i Ungt Entreprenørskap Akershus.
Camille Sanchez jobber som rådgiver i Ungt Entreprenørskap Akershus. Photo:


Camille Sanchez jobber som rådgiver i Ungt Entreprenørskap Akershus, der hun har ansvaret for at alle barneskolene i Akershus fylke skal få tilbud, samt gjennomføre programmene til Ungt Entreprenørskap med ekstern veileder fra arbeids- og næringsliv. Camille synes jobben hennes er viktig og meningsfull.
- Jeg er med på å skape verdier i fremtiden. Jeg mener den jobben mine kolleger og jeg gjør vil få enorm effekt for utviklingen og kunnskapen om entreprenørskap i samfunnet.

Relevant utdanning
Camille skrev masteroppgave om entreprenørskapsutdannelse i Norge og Danmark. Hun er veldig fornøyd med at hun kan overføre mye av det hun har lært på master i den jobben hun har.
- Entreprenørielle ferdigheter er en gjenganger i studiet jeg tok, og dette er noe jeg konsekvent har i hodet i alt jeg gjør på jobb. I studiet likte jeg spesielt god emnene Nyskaping, Næringsutvikling og entreprenørskap og Industrielle rettigheter.

Gründerskole i Shanghai
I masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon inngår Gründerskolen, som inkluderer et tre måneders opphold i utlandet med arbeidspraksis og studier. Målsetningen er å gi studentene kunnskap om og erfaring med internasjonal forretningsutvikling, med fokus på høyteknologiske oppstartsbedrifter. Camille hadde oppholdet sitt i Shanghai i Kina.
- Det var et spennende innblikk i kinesisk forretningskultur, og vi fikk et kinesisk perspektiv på det vi hadde lært tidligere i studiet.

Tverrfaglig miljø i små klasser
Masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon rekrutterer studenter med ulik bakgrunn, og dette synes Camille har vært lærerikt.
- I og med at studentene har ulik bachelorgrad, så har vi mulighet til å lære av hverandre. Små klasser med tett oppfølging av lærere har også vært positivt, siden jeg lærer bedre når det er synergi mellom studenter og foreleser i et klasserom.

Published 20. januar 2014 - 16:25 - Updated 23. mai 2017 - 19:34