Opptakskrav

Generelt: 
Alle søkere vurderes individuelt.
Ikke nok med gode karakterer - genuin interesse for innovasjon!

Studieretning Forretningsutvikling:
Bachelorgrad med ulik bakgrunn (breddemaster).
Alle søkere må legge ved et motivasjonsbrev sammen med vitnemål i søknaden.

Studieretning Digitalisering:
Bachelorgrad med ulik bakgrunn som inkluderer minst 30 studiepoeng i matematikk, informatikk eller økonomi og 5 studiepoeng i statistikk.
Alle søkere må legge ved et motivasjonsbrev sammen med vitnemål i søknaden.

Spesifiser i motivasjonsbrevet hvilken studieretning du kan ha interesse av å velge. Det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater. Søkere kan bli vurdert fortløpende etter at motivasjonsbrevet er lastet opp.

 

Published 7. januar 2014 - 13:00 - Updated 10. April 2018 - 15:49