Forretningsutvikling

Studieplanen under gjelder for studenter med opptak høsten 2019 på studieretningen Forretningsutvikling.

Oppstart høsten 2018

Studieplan for studenter som startet på studieretningen Forretningsutvikling høsten 2018 tilsvarer studieplanen for høsten 2019.

Grunnblokk - obligatoriske emner:

År 1
Augustblokk
INN210 Nyskaping - 5 stp

Høstparallellen
INN200 Økonomistyring - 5 stp
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode - 5 stp
INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningutvikling  - 15 stp

Januarblokk
INN310 Industrielle rettigheter - 5 stp

Vårparallellen
INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningsutvikling fortsetter og avsluttes i februar
Gründerskolen* eller INTPART - Utveksling til Sør-Afrika - 25 stp

År 2 
Augustblokk
TEL100 Elektronisk prototyping - 5 stp 
Eller
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi - 5 stp

Høstparallellen

INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter - 10 stp.
AOS340 Kvalitativ metode - 5 stp
Valgfrie emner** - 10 stp  

Januarblokk og vårparallellen
M30-EI Masteroppgave - 30 stp

_______________________________________________________

*Gründerskolen er en obligatorisk del av studiet og gjennomføres i perioden mars til juni, hvor studentene arbeider i en oppstartsbedrift. På kveldstid gis det undervisning ved universitetet. Gjennom oppholdet knytter studentene kontakter og får nyttige erfaringer.  De siste årene har studentene hatt sitt opphold ved Gründerskolen i  Houston og sin kursdel ved Rice University. Praktisk informasjon og forberedelse til dette oppholdet gis i løpet av høstsemesteret. 

**I høstparallellen år 2 skal det velges valgfrie emner. Det kan være interessante og relevante emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Noen forslag til valgfrie emner:

Høst

INN331 Internship - 10 stp (Anbefalt valgfritt emne)
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller - 10 stp  (Anbefalt valgfritt emne)
BUS240 Vareproduksjon og logistikk - 10 stp
BUS220 Finansiering og investering - 10 stp
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D - 10 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
AOS341 Kvantitative metoder - 5 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
AOS325 Moderne organisasjoner - 10 stp (gis ikke høsten 2019)
BUS120 Personlig økonomi - 5 stp
BUS133 Excel for økonomer - 5 stp

For emnesøk:

 

Innpassing av ekstern utdanning Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner.  Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg

Published 9. April 2018 - 15:29 - Updated 23. september 2019 - 9:48