Digital forretningstransformasjon - oppstart 2018

Studieplanen under gjelder for studenter med opptak høsten 2018 på studieretning Digital forretningstransformasjon.

Digital forretningstransformasjon - oppstart 2018

Grunnblokk - obligatoriske emner:

År 1 
Augustblokk
 
INN210 Nyskaping – 5 stp

Høstparallellen
BUS340 Integrert logistikk – 10 stp
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller – 10 stp
Valgfritt emne – 5 stp


Januarblokk

TIP160 Digital produksjon og designteknologi I – 5 stp

Vårparallellen
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser – 10 stp
INF230 Datahåndtering og analyse – 10 stp

Juniblokk
TIP260 Digital produksjon og designteknologi II – 5 stp

 

År 2
Augustblokk og høstparallellen:
30 stp valgfrie emner eller utveksling*

Anbefalte valgfrie emner å kombinere innen datavitenskap:
DAT121 Datavitenskap innføringsemne - 5 stp - augustblokk (tidligere INF121 Datavitenskap innføringsemne)
DAT200 Anvendt maskinlæring - 10 stp - høstparallellen (gir 5 stp på grunn av overlapp med INN355)
INF200 Videregående programmering - 10 stp - høstparallellen
INF221 Informatikk for datavitere - 10 stp - høstparallellen

Anbefalte valgfrie emner å kombinere innen organisasjon og prosjektstyring:
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter
AOS325 Moderne organisasjoner - 10 stp (gis ikke høsten 2019)

Andre valgfrie emner:
INN331 Internship - 10 stp eller INN330 Internship - 20 stp

Januarblokk og vårparallellen
M30-EI Masteroppgave - 30 stp
_______________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 10. April 2018 - 14:23 - Updated 20. juni 2019 - 14:22