Master i Entreprenørskap og innovasjon - Oppbygging og gjennomføring

Studieplanen under gjelder for studenter med opptak høsten 2015 og 2016.

Oppstart høsten 2015 og 2016

Grunnblokk - obligatoriske emner:

År 1
Augustblokk

INN210 Nyskaping - 5 stp

Høstparallellen
INN200 Økonomistyring - 10 stp
INN220 Entreprenørskap i praksis - 15 stp

Januarblokk

INN310 Industrielle rettigheter - 5 stp

Vårparallellen
INN220 avslutning i februar
Gründerskolen* - 25 stp

År 2
Augustblokk
BUS305 Strategiutvikling - 5 stp. eller
TEL100 Elektronisk prototyping (opptak 2016) - 5 stp

Høstparallellen
Opptak 2015: BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap - 10 stp
Opptak 2016: INN370 Innovasjon i samspill: politikk, organisasjon og aktører - 10 stp
AOS340 Kvalitativ metode - 5 stp
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode - 5 stp
Valgfrie emner** - 5 stp
 
Januarblokk og vårparallellen

M30-EI Masteroppgave - 30 stp
_______________________________________________________

*Gründerskolen er en obligatorisk del av studiet og gjennomføres i perioden mars til juni, hvor studentene arbeider i en oppstartsbedrift. På kveldstid gis det undervisning ved universitetet. Gjennom oppholdet knytter studentene kontakter og får nyttige erfaringer. 
De siste årene har studentene hatt sitt opphold ved Gründerskolen i  Houston og sin kursdel ved Rice University. Praktisk informasjon og forberedelse til dette oppholdet gis i løpet av høstsemesteret. 


**I høstparallellen år 2 skal det velges valgfrie emner. Det kan være interessante og relevante emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Noen forslag til valgfrie emner:

Høst

ECN202 Innføring i økonometri - 5 stp
AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner - 5stp
INN331 Enternship (avtale med fagansvarlig) - 10stp
BUS240 Vareproduksjon og logistikk - 10 stp
BUS220 Finansiering og investering - 10 stp
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D - 10 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp

For emnesøk:

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner.
Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Studieløpstabeller for tidligere år:
• Programplan (oppstart 2014)
• Programplan (oppstart 2013)
• Programplan (oppstart 2012)
• Handelshøyskolens studiehåndbok 

Published 20. desember 2016 - 10:12 - Updated 5. juli 2017 - 12:16