Master i Entreprenørskap og innovasjon - Oppbygging og gjennomføring - oppstart 2014

Studieplanen under gjelder for studenter med opptak høsten 2014.

Oppstart høsten 2014

Grunnblokk - obligatoriske emner:

Semester År 1 År 2
August INN210 Nyskaping (5)  BUS305  Strategy Analysis and Strategy Development (5)
Høst INN200 Økonomistyring (10) 
INN220 Entreprenørskap i praksis (10) 
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode (5) 
BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap (10) 
AOS340 Kvalitativ metode (5)  
Valgfrie emner (10 - 15 stp)
Januar INN310 Industrielle rettigheter (5) M30-EI Masteroppgave  m/seminar
Vår INN220 avslutning 
Gründerskolen  (25)
M30-EI Masteroppgave (30)
Juni Gründerskolen - avslutning  


I tredje semester er det rom for valgfrie emner. Det kan være interessante og relevante emner ved andre institutter eller andre emner ved Handelshøyskolen, NMBU. Det kan maksimalt være 10 studiepoeng emner på 100-nivå i masteren.

Noen forslag til valgfrie emner:


Gründerskolen er en obligatorisk del av studiet og gjennomføres i perioden mars til juni, hvor studentene arbeider i en oppstartsbedrift. Om kvelden gis det undervisning ved universitetet. Gjennom oppholdet knytter studentene kontakter og får nyttige erfaringer. 

De siste årene har studentene hatt sitt opphold ved Gründerskolen i  Houston og sin kursdel ved Rice University.   
 
Praktisk informasjon og forberedelse til dette oppholdet gis i løpet av høstsemesteret. 
 
Om høsten er det ønskelig at studentene primært tar emner, men det er også mulig å ha et Enternship (INN331) som alternativ i det siste høstsemesteret, det må drøftes med  fagansvarlig.

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Studieløpstabeller for tidligere år:
• Programplan (oppstart 2013)
• Programplan (oppstart 2012)
• Handelshøyskolens studiehåndbok 

Published 14. juni 2013 - 9:00 - Updated 19. desember 2016 - 15:06