Forretningsutvikling

Studieplanen under gjelder for studenter med opptak høsten 2020 på studieretningen Forretningsutvikling.

Forretningsutvikling

Grunnblokk - obligatoriske emner:

År 1
Augustblokk
INN301 Nyskaping - 5 stp

Høstparallellen
INN200 Økonomistyring* - 5 stp.
eller INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser* - 10 stp
eller BUS313 Strategisk økonomistyring* - 10 stp 

AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode - 5 stp. De som har tatt et lignende emne i bachelorgraden skal istedenfor ta AOS341 Kvantitative metoder** - 5 stp
INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningutvikling  - 15 stp

Januarblokk
INN310 Industrielle rettigheter - 5 stp

Vårparallellen
INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningsutvikling fortsetter og avsluttes i februar
Gründerskolen*** eller INTPART - Utveksling til Sør-Afrika - 25 stp


År 2
 
Augustblokk
TEL100 Elektronisk prototyping - 5 stp 
eller AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi - 5 stp
eller AOS300 Mitt lederskap - 5 stp


Høstparallellen
 
AOS340 Kvalitativ metode - 5 stp
Valgfrie emner**** - 20 stp/15 stp

Januarblokk og vårparallellen
M30-EI Masteroppgave - 30 stp

_______________________________________________________

*De som har tatt INN200 Økonomistyring eller lignende emne i bachelorgraden skal velge INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser eller BUS313 Strategisk økonomistyring som erstatning. 

**De som tar BUS350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser eller BUS313 Strategisk økonomistyring kan velge å ta AOS240 Samfunnsvitenskapelig metoder/AOS341 Kvantitative metoder 3 semester istedenfor. 

***Gründerskolen er en obligatorisk del av studiet og gjennomføres i perioden mars til juni, hvor studentene arbeider i en oppstartsbedrift. På kveldstid gis det undervisning ved universitetet. Gjennom oppholdet knytter studentene kontakter og får nyttige erfaringer.  De siste årene har studentene hatt sitt opphold ved Gründerskolen i  Houston og sin kursdel ved Rice University. Praktisk informasjon og forberedelse til dette oppholdet gis i løpet av høstsemesteret. 

****I høstparallellen år 2 skal det velges valgfrie emner. De studentene som har tatt INN200 Økonomistyring har 20 valgfrie studiepoeng, og de har tatt INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser eller BUS313 Strategisk økonomisyring har 15 valgfrie studiepoeng. Disse emnene kan være interessante og relevante emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Noen forslag til valgfrie emner:
(Merk: Siden masterprogrammet har studenter med ulike fagbakgrunner er listen over valgfrie emner tilpasset dette. Det er derfor hver enkelt student sitt ansvar å selv sette seg inn i om de har de nødvendige forkunnskapene for å ta emnet.)

Høst

INN331 Internship - 10 stp (Anbefalt valgfritt emne)
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller - 10 stp  (Anbefalt valgfritt emne)
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
IND220 Innovasjonsbedrift - 10 stp
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D - 10 stp
AOS341 Kvantitative metoder - 5 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
ECN306 Økonomi og bærekraft - 5 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
EDS260 Globale miljøutfordringer - 5 stp
FORN200 Energisystemer og -teknologier - 10 stp
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer - 10 stp
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser - 5 stp
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling - 5 stp
INF200 Videregående programmering - 10 stp

For emnesøk:

 

Innpassing av ekstern utdanning Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner.  Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg

Published 23. mars 2020 - 9:45 - Updated 29. juni 2020 - 9:16