Forretningsutvikling

Grunnblokk - obligatoriske emner

År 1

Augustblokk
INN301 Nyskaping, 5 stp.

Høstparallellen
INN200 Økonomistyring, 5 stp. De som har tatt et lignende emne i bachelorgraden skal velge BUS313 Strategisk virksomhetsstyring, 10 stp.
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode*, 5 stp. De som har tatt et lignende emne i bachelorgraden kan velge enten AOS341 Kvantitative metoder eller et valgfritt emne*, 5 stp.
INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningutvikling, 15 stp. fortsetter og avsluttes i februar

Januarblokk
INN310 Industrielle rettigheter, 5 stp.

Vårparallellen
INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningsutvikling, 15 stp. Fortsetter og avsluttes i februar
Gründerskolen, 25 stp

År 2

Augustblokk
TEL100 Elektronisk prototyping, 5 stp.
eller AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 stp.
eller AOS300 Mitt lederskap, 5 stp.

Høstparallellen 
AOS340 Kvalitativ metode, 5 stp.
Valgfrie emner** - 20/15 stp.

Januarblokk og vårparallellen
M30-EI Masteroppgave, 30 stp,

Noen forslag til valgfrie emner

Merk: Siden masterprogrammet har studenter med ulike fagbakgrunner er listen over valgfrie emner tilpasset dette. Det er derfor hver enkelt student sitt ansvar å selv sette seg inn i om de har de nødvendige forkunnskapene for å ta emnet. Det godkjennes kun emner på 200- og 300-nivå, unntatt emnene TEL100 og INF100.

Høst
INN360 Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon - 10 stp (Anbefalt valgfritt emne)
INN345 Mentoring i praksis - 5 stp (Anbefalt valgfritt emne)
INN331 Internship - 10 stp (Anbefalt valgfritt emne)
INN265 Analysis of business processes - 5 stp
INN352 Development and Implementation of Information Systems - 5 stp
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
IND220 Innovasjonsbedrift - 10 stp
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D - 10 stp
AOS341 Kvantitative metoder - 5 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp (tilbys ikke høsten 2021)
ECN306 Økonomi og bærekraft - 5 stp
EDS260 Globale miljøutfordringer - 5 stp
FORN200 Energisystemer og -teknologier - 10 stp
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer - 10 stp
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser - 5 stp
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling - 5 stp
INF200 Videregående programmering - 10 stp

Januarblokk
TIN301 Idéutvikling og idéverifisering - 5 stp

Vårparallellen
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering - 5 stp
AOS235 Praktisk endringsledelse - 5 stp
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
INN351 Management of Enterprise Architecture - 5 stp

Andre emner ved NMBU
Lenke til Emnesøk

_______________________________________________________

*De som tar BUS313 Strategisk virksomhetsstyring kan i steden velge å ta AOS240 Samfunnsvitenskapelig metoder/AOS341 Kvantitative metoder i 3. semester. 

**I høstparallellen år 2 skal det velges valgfrie emner. Disse emnene kan være interessante og relevante emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner. Det godkjennes kun emner på 200- og 300-nivå, unntak er emnene TEL100 og INF100.

Published 23. mars 2020 - 9:45 - Updated 30. august 2021 - 20:45