Digital forretningstransformasjon

Studieplanen under gjelder for studenter med opptak høsten 2020 på studieretningen Digital forretningstransformasjon.

Digital forretningstransformasjon

Grunnblokk - obligatoriske emner:

År 1 
Augustblokk
 
INN210 Nyskaping – 5 stp

Høstparallellen
INN341 Entreprenørskap i praksis - Digital forretningstransformasjon – 10 stp
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller – 10 stp
Valgfritt emne – 5 stp

Januarblokk

TIP160 Digital produksjon og designteknologi I – 5 stp

Vårparallellen
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser – 10 stp
INF230 Datahåndtering og analyse – 10 stp

Juniblokk
TIP260 Digital produksjon og designteknologi II – 5 stp

 

År 2
Augustblokk og høstparallellen:
30 stp valgfrie emner eller utveksling*

Anbefalte valgfrie emner å kombinere innen datavitenskap:
DAT200 Anvendt maskinlæring - 10 stp - høstparallellen (gir 5 stp på grunn av overlapp med INN355)
INF200 Videregående programmering - 10 stp - høstparallellen
INF221 Informatikk for datavitere - 10 stp - høstparallellen

Anbefalte valgfrie emner å kombinere innen organisasjon og prosjektstyring:
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp - høstparallellen
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter - 10 stp - høstparallellen
AOS325 Moderne organisasjoner - 10 stp - høstparallellen (gis ikke høsten 2019)
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp - høstparallellen 

Andre valgfrie emner:
INN331 Internship - 10 stp eller INN330 Internship - 20 stp - høstparallellen

Januarblokk og vårparallellen
M30-EI Masteroppgave - 30 stp
_______________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 23. mars 2020 - 9:40 - Updated 23. mars 2020 - 9:58