Digital forretningstransformasjon

Studieplanen under gjelder for studenter med opptak høsten 2020 på studieretningen Digital forretningstransformasjon.

Digital forretningstransformasjon

Grunnblokk - obligatoriske emner:

År 1 
Augustblokk
 
INN301 Nyskaping – 5 stp

Høstparallellen
INN341 Entreprenørskap i praksis - Digital forretningstransformasjon – 10 stp
INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser– 10 stp
BUS350 Introduksjon til data analytics – 5 stp

Januarblokk

TIN100 Digital produksjon og designteknologi I – 5 stp

Vårparallellen
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser – 10 stp
INF230 Datahåndtering og analyse – 10 stp

Juniblokk
TIN200 Digital produksjon og designteknologi II – 5 stp

År 2
Augustblokk og høstparallellen:
30 stp valgfrie emner* eller utveksling**

Januarblokk og vårparallellen
M30-EI Masteroppgave - 30 stp
_______________________________________________________

*Anbefalte valgfrie emner å kombinere innen datavitenskap:
DAT300 Anvendt maskinlæring II - 10 stp - høstparallellen
INF200 Videregående programmering - 10 stp - høstparallellen
INF221 Informatikk for datavitere - 10 stp - høstparallellen

Anbefalte valgfrie emner å kombinere innen organisasjon og prosjektstyring:
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp - høstparallellen
AOS325 Moderne organisasjoner - 10 stp - høstparallellen 
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp - høstparallellen (gis ikke høsten 2021)

Andre valgfrie emner:
INN331 Internship - 10 stp eller INN330 Internship - 20 stp - høstparallellen

**Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 23. mars 2020 - 9:40 - Updated 30. juni 2020 - 12:52