Oppbygging

Er du student med opptak høsten 2015/2016 finner du studieplan her

Grunnblokk - obligatoriske emner:

År 1 
Augustblokk
 
INN210 Nyskaping - 5 stp

Høstparallellen
INN200 Økonomistyring - 5 stp
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode - 5 stp
INN340 Entreprenørskap i praksis - 20 stp

Januarblokk

INN340 Entreprenørskap i praksis fortsettelse

Vårparallellen
INN340 Entreprenørskap i praksis avslutning i februar
Gründerskolen* - 25 stp

År 2 
Augustblokk
BUS305 Strategiutvikling - 5 stp el.
TEL100 Elektronisk prototyping - 5 stp 

Høstparallellen
INN370 Innovasjon i samspill - Politikk, organisasjon og aktører - 10 stp
AOS340 Kvalitativ metode - 5 stp
Valgfrie emner** - 10 stp
 
Januarblokk og vårparallellen

M30-EI Masteroppgave - 30 stp
_______________________________________________________

*Gründerskolen er en obligatorisk del av studiet og gjennomføres i perioden mars til juni, hvor studentene arbeider i en oppstartsbedrift. På kveldstid gis det undervisning ved universitetet. Gjennom oppholdet knytter studentene kontakter og får nyttige erfaringer. 
De siste årene har studentene hatt sitt opphold ved Gründerskolen i  Houston og sin kursdel ved Rice University. Praktisk informasjon og forberedelse til dette oppholdet gis i løpet av høstsemesteret. 


**I høstparallellen år 2 skal det velges valgfrie emner. Det kan være interessante og relevante emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Noen forslag til valgfrie emner:

Høst

INN331 Enternship (avtale med fagansvarlig) - 10 stp
BUS240 Vareproduksjon og logistikk - 10 stp
BUS220 Finansiering og investering - 10 stp
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D - 10 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
ECN202 Innføring i økonometri
 - 5 stp
AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner - 5stp

For emnesøk:

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. 
Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Studieløpstabeller for tidligere år:
• Programplan (oppstart 2015/2016)
• Programplan (oppstart 2014)
• Programplan (oppstart 2013)
• Programplan (oppstart 2012)
• Handelshøyskolens studiehåndbok 

Published 17. mars 2017 - 10:53 - Updated 12. desember 2017 - 11:27