Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven er en viktig del av den faglige profileringen. Det skal være en forskningsrapport og oppfylle vanlige vitenskapelige krav. Valg av tema for masteroppgaven må sees i nær sammenheng med valg av din fordypning i masterprogrammet.

Valg av tema
Oppgavetemaet bør du tenke på allerede i 1. studieår, se valg av masteroppgave. Forslag til temaer for masteroppgaver finner du her.   

Mastertorg skal avholdes i september. Problemstillingene skal presenteres i november.

Søknad om veiledning og valg av masteroppgave
Studentene må søke om å få veileder på grunnlag av innsendt valg om problemstilling. Det forutsettes at studentene har gjennomført nær 90 stp. før skrivingen starter.

E-post med link til questbackundersøkelse for tildeling av veileder og valg av masteroppgave sendes til NMBU-adressen.

Skal du skrive masteroppgave i vårsemesteret med innlevering 15. mai, er fristen for å søke om å få veileder 1. oktober.

Skal du skrive masteroppgave i høstsemesteret med innlevering 15. desember, så er fristen for å søke veileder 1. mars.

Studentene vil få tilbakemelding om hvem som er veileder etter at questbackundersøkelsen er behandlet.

Kontrakt mellom student(er) og veileder(e) og prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgave
Før du starter på masteroppgaven undertegner du en mer spesifisert arbeidsplan/kontrakt innen 1. desember (alt 2. mai for de som skal levere i høstsemesteret). Det er anledning til å ha to veiledere, men som økonomistudent må du ha hovedveileder (1. veileder) ved Handelshøyskolen. Bruk skjemaet Kontrakt - gradsoppgave.

Oppmelding til masteroppgave

Via StudentWeb skal man melde seg opp til masteroppgave på lik linje med øvrige emner ved NMBU med kode:

M30-EI for masterstudenter i entreprenørskap og innovasjon

Det er kun anledning til å melde seg opp til masteroppgaven en gang. Oppmeldings- og avmeldingsfrist for de som skal skrive masteroppgave i høsten er 15. september og 1. februar for de som skal skrive masteroppgave i våren.

Veiledningseminar
Tidlig i januar arrangeres det et veiledningsseminar som omfatter alle Handelshøyskolens studenter som skal skrive masteroppgave. Seminaret er en del av veiledningstilbudet og betraktes som obligatorisk.

Permisjon eller utsatt innlevering
Ved sykdom og andre gyldige grunner kan det etter søknad innvilges utsatt innlevering av gradsoppgaven. Gyldige grunner for utsettelse (i tillegg til sykdom) kan være undervisningsoppgaver ved NMBU, enkelte studenttillitsverv, omsorgsarbeid og uforskyldte problemer med oppgaven. Søknad om utsatt innlevering skal inneholde en anbefaling fra veileder, forslag til revidert fremdriftsplan og forslag til fornyet masterkontrakt.

Dersom man har fått innvilget permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere Kontrakt-gradsoppgave sammen med veileder. Revidert kontrakt leveres til instituttet for signering.

Ved innlevering
Se huskeliste til innlevering.

Published 2. oktober 2014 - 14:18 - Updated 29. desember 2021 - 13:58