Studiestart 2022

Oppstartsmøtet er frivillig, men sterkt anbefalt. Det skal gis mye nyttig praktisk informasjon om masterstudien og gjennomføring. I tillegg vil det gis en kort introforelesning om programmets faglige innhold. En viktig del av oppstartsmøtet er uformell kommunikasjon mellom studenter og faglige ansatte. Det legges til rette for at studenter blir kjent med hverandre fra første dag, noe som pekes ut som viktig ting av tidligere studenter. Det blir også servert lunsj.

Program for oppstartsmøtet

Påmelding til oppstartsmøte (Du må aktivere NMBU/Feide-konto for å fylle ut påmelding)

 

Selve undervisningen i emner starter i uke 36. TimeEdit er NMBUs løsning for timeplaner.

Slik ser de første to undervisningsukene ut i TimeEdit. Dette er kun de obligatoriske fagene, valgfrie fag må legges inn av studenter selv:

Timeplan Eiendomsutvikling for to første uker (kun obligatoriske emner)
Foto
Konstantin Anchin, skjermbilde fra TimeEdit

Timeplanvisingen viser hele timer, men i virkelighet starter undervisning KVART OVER hver time.

Tid og sted for skriftlige eksamener publiseres også i TimeEdit, men senere i løpet av høstsemester. I emner med andre vurderingsformer (mappeinnlevering, semesteroppgave mm) vil studenter få beskjed om innleveringsfrister via Canvas.

I bilde ovenfor ser man de obligatoriske emnene på 1. semester. I tillegg må studentene legge inn valgfrie fag inn i disse timeplanene. Dette gjøres ved å klikke på knapp «Søk» øverst i TimeEdit og så søke etter emnekode, for eksempel «JUS220» eller «EIE306» og så velge «JUS220, HØST2021» eller «EIE306, HØST306».

 

Sjekklista for nye studenter gir fullstendig oversikt over hva nye studenter må vite og gjøre før studiestart. Fadderuka er frivillig og er rettet først og fremst mot studenter på bachelornivå, men masterstudenter kan også delta frivillig. Her en nyttige lenker for fadderuke for dem som ønsker å delta (ikke obligatorisk):

Offisiell nettside for Fadderuke-NMBU,

Facebook Faddeuke-NMBU.

Facebook – Faddeuke-LANDSAM.

 

Kort oppsummert er det følgende som studenter må gjøre for å bli klar til studien: 

  • Studenter får melding (sms/e-post) om tildelt NMBU-brukernavn/engangs passord i løpet av uke 30-32.
  • Studenter oppretter sin NMBU-konto og permanent passord på brukerdata.nmbu.no
  • Studenter registrerer seg til semester i StudentWeb og betaler semesteravgift
  • Studenter melder seg til emner i StudentWeb (først søker man om undervisningsplass i emner, så får man melding om tildeling av undervisningsplass, så melder man seg til vurdering i emner).
  • Lage studentkort
  • Kom til oppstartsmøtet
  • Sette i gang studien

Studenter kan semesterregistrere seg selvstendig via StudentWeb. Mer info om registrering finner man her. Hvis det trenger hjelp med registrering, kan man komme til oppstartsmøtet og få hjelp der eller eventuelt henvende seg til Studentenes informasjonstorget (Tel.: 672 30 111, E-post: sit@nmbu.no ) eller IT-avdeling (tel. 672 30 555, e-post: it@nmbu.no ).

I studieplanen Master Eiendomsutvikling heltid står det et valgfritt emne i første høstsemester. Studentene kan velge selv hvilket fag de ønsker å ta ved å bruke NMBUs emnekatalog. Det anbefales likevel at studentene i Eiendomsutvikling tar JUS220 Miljøforvaltningsrett, men øvrig fag på 200- og 300-nivå kan velges avhengig av interesser og studiebakgrunn.  Andre anbefalte valgfrie emner finner dere i studieplanen Master eiendomsutvikling (lenke ovenfor).

Dersom man har masterutdanning fra før av, trenger man vanligvis ikke å ta valgfag. Man kan i så fall søke godkjenning for fag som man tok tidligere.

Det er ikke en separat fadderuke for M-EUTV(-DEL), men de som ønsker kan frivillig bli med på felles fadderuke for alle studenter på LANDSAM.

Oppstart for øvrige programmer som for eksempel 5-årig master i eiendom (M-EIE) eller bachelorprogrammer, er mandag den 15. august. Dette gjelder ikke studenter på master i eiendomsutvikling hel-/deltid. Dere har eget oppstartsmøte 1. september 2022 kl. 13:15 (info ovenfor).

Immatrikulering som vil finne sted på slutten av august 2022 gjelder ikke studenter på M-EUTV(-DEL). Immatrikulering er for 1.-årsstudneter på 5-årig master i eiendom eller for 1.-års bachelorstudenter.

 

Bøker til ulike emner (pensum)

Gå til NMBUs emnesøk, så søker du etter emne som du vil ta. Når man finner ønsket emnet, klikker man på emnekode. Det åpnes emneside med emnebeskriveslen. Under "Pensum" finner man 1-2 bokreferanser. Disse bøkene vil være pensum. Resten av aktuell litteratur, artikler, dokumenter og øvrige kilder som blir pensum, offentliggjøres i Canvasrom for dette emnet ved studiestart.

Published 29. juni 2022 - 13:55 - Updated 29. juni 2022 - 13:59