Detaljert opptakskrav til master eiendomsutvikling

Nedenfor finner du opptakskrav til master i eiendomsutvikling (hel- og deltid). Heltidsprogram og deltidsprogram har noen forskjeller i opptakskrav.

Opptakskrav

Opptakskrav til master i eiendomsutvikling (heltid)

Fagkrav:
Enten minst bachelorgrad (eller tilsvarende 180 studiepoeng) innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende.
Eller minst bachelorgrad (eller tilsvarende 180 studiepoeng) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk.
 
For søkere med bachelor (master) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk stilles det også et krav om grunnleggende forhåndskunnskaper innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi). Dette kravet må være tilfredsstilt med beståtte emner innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi) på minst bachelornivå.
 
Karakterkrav:
Minst karakter C (2,5 poeng) i karaktersnittet i vitnemål (180 sp).
Dersom man har flere enn 180 sp bestått kan man ta i beregning de beste karakterene i emner som tilsvarer 180 studiepoeng. Dette gjelder også emner (studiepoeng) utenom selve graden man søker opptak med.
 
Tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn:
0,5 tilleggspoeng tildeles til søkere med mastergrad i økonomi, samfunnsøkonomi, finans, økonomi og administrasjon, business administrasjon, eiendom.
0,25 tildeles til søkere med bachelorgrad i økonomi, finans, økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, markedsføring, prosjektledelse, regnskap og revisjon, facility management.

Om konkurransen for studieplasser

Alle søkere rangeres etter poengsum. Poengsum består av karaktersnitt og eventuelt tilleggspoeng. I opptak 2019 hadde siste søker som fikk tilbud om studieplass, 3,5 i karaktersnitt. I tillegg hadde samme søker 0,25 tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn. Vedkommendes poengsum var dermed 3,75. Det betød at man måtte ha poengsum lik 3,75 for å få studieplass i 2019.

Det er 26 plasser i studieprogrammet.

I 2018 var det 264 søkere hvorav 167 var kvalifiserte.

I 2019 var det 262 søkere hvorav 188 var kvalifiserte.

 

Opptakskrav til mastr i eiendomsutvikling (deltid)

Fagkrav:
Enten minst bachelorgrad (180 studiepoeng) innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende.
Eller minst bachelorgrad (180 studiepoeng) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggtektnikk.
 
For søkere med bachelor (master) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk stilles det også et krav om grunnleggende forhåndskunnskaper innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi). Dette kravet må være tilfredsstilt med beståtte emner innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi) på minst bachelornivå.
 
Karakterkrav:
Minst karakter C (2,5 poeng) i karaktersnittet i vitnemål (180 sp).
Dersom man har flere enn 180 sp bestått kan man ta i bergening de beste karakterene i emner som tilsvarer 180 studiepoeng. Dette gjelder også emner (studiepoeng) utenom selve graden man søker opptak med.
 
Tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn:
0,5 tilleggspoeng tildeles til søkere med mastergrad i økonomi, samfunnsøkonomi, finans, økonomi og administrasjon, business administrasjon, eiendom.
0,25 tildeles til søkere med bachelorgrad i økonomi, finans, økonoimi og administrasjon, samfunnsøkonomi, markedsføring, prosjektledelse, regnskap og revisjon, facility management.
 
Tillegspoeng for relevant arbeidserfaring
0,5 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring over 2 år;
0,25 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring mellom 1 og 2 år;
0,15 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring under 1 år.
 
Varighet på arbeidserfaring beregnes fra og med ansettelsesdato til og med 30. mai i året når søknad om opptak behandles.
Dersom søker jobbet i deltidsstilling skal varighet av arbeidserfaring reduseres tilsvarende stillingsprosent.

Om konkurransen for studieplasser

Alle søkere rangeres etter poengsum. Poengsum består av karaktersnitt og eventuelt tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring. I 2019 hadde siste søker som fikk studieplass, 3,54 i karaktersnitt og 0,5 tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn. Vedkommendes poengsumm var dermed 4,04.

Det er 8 plasser i studieprogrammet eiendomsutvikling deltid.

I 2018 var det 75 søkere hvorav 41 var kvalifiserte.

I 2019 var det 122 søkere hvorav 68 var kvalifiserte.

 

Published 5. november 2019 - 12:17 - Updated 20. February 2020 - 16:29