Detaljert opptakskrav til master eiendomsutvikling

Nedenfor finner du opptakskrav til master i eiendomsutvikling (hel- og deltid). Heltidsprogram og deltidsprogram har noen forskjeller i opptakskrav.

Opptakskrav

Opptakskrav til master i eiendomsutvikling (heltid)

Fagkrav:
Enten minst bachelorgrad (eller tilsvarende 180 studiepoeng) innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende.
Eller minst bachelorgrad (eller tilsvarende 180 studiepoeng) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk.
 
For søkere med bachelor (master) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk stilles det også et krav om grunnleggende forhåndskunnskaper innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi). Dette kravet må være tilfredsstilt med beståtte emner innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi) på minst bachelornivå.
 
Karakterkrav:
Minst karakter C (2,5 poeng) i karaktersnittet i vitnemål (180 sp).
Dersom man har flere enn 180 sp bestått kan man ta i beregning de beste karakterene i emner som tilsvarer 180 studiepoeng.
 
Tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn:
0,5 tilleggspoeng tildeles til søkere med mastergrad i økonomi, samfunnsøkonomi, finans, økonomi og administrasjon, business administrasjon, eiendom.
0,25 tildeles til søkere med bachelorgrad i økonomi, finans, økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, markedsføring, prosjektledelse, regnskap og revisjon, facility management.

Det er 26 plasser i studieprogrammet.

 

Opptakskrav til mastr i eiendomsutvikling (deltid)

Fagkrav:
Enten minst bachelorgrad (180 studiepoeng) innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende.
Eller minst bachelorgrad (180 studiepoeng) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggtektnikk.
 
For søkere med bachelor (master) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk stilles det også et krav om grunnleggende forhåndskunnskaper innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi). Dette kravet må være tilfredsstilt med beståtte emner innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi) på minst bachelornivå.
 
Karakterkrav:
Minst karakter C (2,5 poeng) i karaktersnittet i vitnemål (180 sp).
Dersom man har flere enn 180 sp bestått kan man ta i bergening de beste karakterene i emner som tilsvarer 180 studiepoeng.
 
Tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn:
0,5 tilleggspoeng tildeles til søkere med mastergrad i økonomi, samfunnsøkonomi, finans, økonomi og administrasjon, business administrasjon, eiendom.
0,25 tildeles til søkere med bachelorgrad i økonomi, finans, økonoimi og administrasjon, samfunnsøkonomi, markedsføring, prosjektledelse, regnskap og revisjon, facility management.
 
Tillegspoeng for relevant arbeidserfaring
0,5 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring over 2 år;
0,25 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring mellom 1 og 2 år;
0,15 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring under 1 år.
 
Varighet på arbeidserfaring beregnes fra og med ansettelsesdato til og med 30. mai i året når søknad om opptak behandles.
Dersom søker jobbet i deltidsstilling skal varighet av arbeidserfaring reduseres tilsvarende stillingsprosent.

Det er 8 plasser i studieprogrammet.

Published 5. november 2019 - 12:17 - Updated 6. november 2019 - 10:46