Opptakskrav

Opptakskrav eiendomsutvikling - heltid

Opptakskrav eiendomsutvikling - deltid

 

Opptakskrav til master i eiendomsutvikling - heltid

Fagkrav:
Enten minst bachelorgrad (eller tilsvarende 180 studiepoeng) innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende.
Eller minst bachelorgrad (eller tilsvarende 180 studiepoeng) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk.
 
For søkere med bachelor (master) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk stilles det også et krav om grunnleggende forhåndskunnskaper innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi). Dette kravet må være tilfredsstilt med beståtte emner innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi) på minst bachelornivå.
 
Karakterkrav:
Minst karakter C (2,5 poeng) i karaktersnittet i vitnemål (180 sp). 
Dersom man har flere enn 180 sp bestått kan man ta i beregning de beste karakterene i emner som tilsvarer 180 studiepoeng. Dette gjelder også emner (studiepoeng) utenom selve graden man søker opptak med.

Ligger karaktersnittet lavere enn C (2,5 poeng), er man ikke kvalifisert til å bli tatt opp som proggramstudent. Da kan man ta enkeltemner på NMBU eller annet lærested for å forbedre karaktersnittet til neste opptaksår.
 
Tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn:
0,5 tilleggspoeng tildeles til søkere med mastergrad i økonomi, samfunnsøkonomi, finans, økonomi og administrasjon, business administrasjon, eiendom.
0,25 tilleggspoeng tildeles til søkere med bachelorgrad i økonomi, finans, økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, markedsføring, prosjektledelse, regnskap og revisjon, facility management.

0,125 tilleggspoeng tildeles til søkere med bachelorgrad i eiendomsmegling, jus og økonomi (BIs program f.o.m. 2018).

Bachelor i eiendomsmegling (BIs program før 2018) gir ikke tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn.

Søkere bes om å legge ved dokumentasjonen i SøknadsWeb som viser hvilke program man følger/fulgte. (Det kan bli bekreftelse fra lærested, kopi av vitnemål eller karakterutskrift som viser tydelig hvilket bachelor-/masterprogram man fulgte. OBS: ikke alle karakterutskrifter har informasjon om studieprogram, så man må dobbeltsjekke dette). Hvis en søker ikke dokumenterer hvilket program vedkommende studerte/studerer i, kan man risikere at tilleggspoeng ikke bli gitt.

Motivasjonsbrev trenges ikke. 

 

Om konkurransen for studieplasser

Alle søkere rangeres etter poengsum. Poengsum består av karaktersnitt og eventuelt tilleggspoeng. I opptak 2019 hadde siste søker som fikk tilbud om studieplass, 3,5 i karaktersnitt. I tillegg hadde samme søker 0,25 tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn. Vedkommendes poengsum var dermed 3,75. Det betød at man måtte ha poengsum lik 3,75 for å få studieplass i 2019. I opptak 2020 hadde siste søker som fikk tilbud om studieplass, 3,31 i karaktersnitt. I tillegg hadde samme søker 0,5 tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn. Vedkommendes poengsum var dermed 3,81. Det betød at man måtte ha poengsum lik 3,81 for å få studieplass i 2020. I opptak 2021 hadde siste søker som fikk studieplass, 3,2 i karaktersnitt. I tillegg hadde samme søker 0,25 tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn. Vedkommendes peongsum var dermed 3,45. Man måtte altså ha poengsum minst lik 3,45 for å få studieplass i 2021.

Det er 26 plasser i studieprogrammet.

I 2018 var det 264 søkere hvorav 167 var kvalifiserte.

I 2019 var det 262 søkere hvorav 188 var kvalifiserte.

I 2020 var det 290 søkere, hvorav 211 var kvalifiserte.

I 2021 var det 220 søkere, hvorav 127 var kvalifiserte.

 

 

Opptakskrav til master i eiendomsutvikling (deltid)

Fagkrav:
Enten minst bachelorgrad (180 studiepoeng) innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende.
Eller minst bachelorgrad (180 studiepoeng) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggtektnikk.
 
For søkere med bachelor (master) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk stilles det også et krav om grunnleggende forhåndskunnskaper innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi). Dette kravet må være tilfredsstilt med beståtte emner innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi) på minst bachelornivå.
 
Karakterkrav:
Minst karakter C (2,5 poeng) i karaktersnittet i vitnemål (180 sp).
Dersom man har flere enn 180 sp bestått kan man ta i bergening de beste karakterene i emner som tilsvarer 180 studiepoeng. Dette gjelder også emner (studiepoeng) utenom selve graden man søker opptak med.

Ligger karaktersnittet lavere enn C (2,5 poeng), er man ikke kvalifisert til å bli tatt opp som proggramstudent. Da kan man ta enkeltemner på NMBU eller annet lærested for å forbedre karaktersnittet til neste opptaksår.
 
Tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn:
0,5 tilleggspoeng tildeles til søkere med mastergrad i økonomi, samfunnsøkonomi, finans, økonomi og administrasjon, business administrasjon, eiendom.

0,25 tilleggspoeng tildeles til søkere med bachelorgrad i økonomi, finans, økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, markedsføring, prosjektledelse, regnskap og revisjon, facility management.

0,125 tilleggspoeng tildeles til søkere med bachelorgrad i eiendomsmegling, jus og økonomi (BIs program f.o.m. 2018).

Bachelor i eiendomsmegling (BIs program før 2018) gir ikke tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn.

Søkere bes om å legge ved dokumentasjonen som viser hvilke program man følger/fulgte. (Det kan bli bekreftelse fra lærested, kopi av vitnemål eller karakterutskrift som viser tydelig hvilket bachelor-/masterprogram man fulgte. OBS: ikke alle karakterutskrifter har informasjon om studieprogram, så man må dobbeltsjekke dette). Hvis en søker ikke dokumenterer hvilket program vedkommende studerte/studerer i, kan man risikere at tilleggspoeng ikke bli gitt.

Motivasjonsbrev trenges ikke.
 
Tillegspoeng for relevant arbeidserfaring
0,5 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring over 2 år;
0,25 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring mellom 1 og 2 år;
0,15 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring under 1 år.
 
Varighet på arbeidserfaring beregnes fra og med ansettelsesdato til og med 30. mai i året når søknad om opptak behandles.
Dersom søker jobbet i deltidsstilling skal varighet av arbeidserfaring reduseres tilsvarende stillingsprosent.

Som relevant arbeidserfaring regnes erfaring innenfor eiendomsbransjen. Det kan bli omsetning og forvaltning av eiendom, eiendomsbeskatning, oppgjør, investering og finansiering av eiendom. Prosjektplanlegging og oppføring av bolig og næringseiendom mm.

Søkere som ønsker å få tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring må legge ved dokumentasjonen på erfaring. Det kan bli jobbattest eller kopi av arbeidskontrakt som beskriver arbeidsoppgaver.

 

Om konkurransen for studieplasser

Alle søkere rangeres etter poengsum. Poengsum består av karaktersnitt og eventuelt tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring. I 2019 hadde siste søker som fikk studieplass, 3,54 i karaktersnitt og 0,5 tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn. Vedkommendes poengsum var dermed 4,04. I 2020 hadde siste søker som fikk studieplass, 3,05 i karaktersnitt, 0,25 tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn og 0,5 tilleggspoeng for relevant arbeidserfaring. Vedkommendes poengsum var dermed 3,8.  I 2021 hadde siste søker som fikk studieplass, 3,09 i karaktersnitt, 0,25 tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn. Vedkommendes poengsum var dermed 3,34.

Det er 8 plasser i studieprogrammet eiendomsutvikling deltid.

I 2018 var det 75 søkere hvorav 41 var kvalifiserte.

I 2019 var det 122 søkere hvorav 68 var kvalifiserte.

I 2020 var det 112 søkere, hvorav 82 var kvalifiserte.

I 2021 var det 113 søkere, hvorav 72 var kvalifiserte.

 

Published 5. november 2019 - 12:17 - Updated 22. juni 2022 - 15:20