Deltid

Master / Eiendomsutvikling - deltid

Master (toårig) Deltid

Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Foto
Ann Baekken

Deltidsstudiet har vanlig undervisningsopplegg på dagtid. I deltidsstudiet tar man færre emner per semester. Man får dermed noen få flere skolefrie dager i løpet av uke, men studieløpet forlenger seg til 4 år.

Varighet
Deltid

søknadsfrist
1. juni

Antall studieplasser
8
Oppstart
Høst 2019
See more
Studentenes informasjonstorg

Studiets første del inneholder markedsanalyse, juss og eiendomsøkonomi. Denne delen kan tilpasses individuelt ut fra dine forhåndskunnskaper. Deretter gir studiet et flerfaglig perspektiv på eiendoms- og byutvikling som verdiskapingsprosess, fra idéutvikling via prosjekt og endringsprosesser til eiendomsforvaltning. Du vil dels arbeide med teori på fagområdet og dels med praktisk oppgaveløsning. Studiet avsluttes med masteroppgave på 30 stp. innenfor et selvvalgt relevant tema. Metoden i masteroppgaven skal være forskningsbasert, men kan ha både et kunnskapssøkende og/eller et utviklingsrettet formål.


Hva blir du?

Du blir en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter. Du vil blant annet kunne arbeide med utvikling og ledelse av eiendomsprosjekter innen privat, offentlig og frivillig sektor, eller i utvikler-/rådgivningsmiljøer.

Hva lærer du?

I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsmarked og analyse, eiendoms-, og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging, samt i eiendomsutvikling som en tverrfaglig profesjon. Du får i løpet av studietiden en helhetlig forståelse av de forskjellige økonomiske, juridiske, tekniske og offentlige beslutningsprosesser som angår utviklingen av eiendom.


Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Lavest karaktersnitt/poengsum

2019: 3,33 / 4,04

2018: 3,11 / 3,76

Jeg jobber som eiendomsutvikler. Min jobb dreier seg i hovedsak om å utvikle nye og eksisterende kjøpesentre. Herman L Hauge, eiendomsutvikler, Amfi Drift AS

Studiets oppbygning