2021

Mastergraden består av 120 studiepoeng med en obligatorisk del, en fordypningsdel og en valgfri del.

Nederst på siden finner du en lenke til studieplan for oppstart høsten 2021.

Den obligatoriske delen utgjør 90 studiepoeng. Dette inkluderer: 25 studiepoeng fordelt på tre obligatoriske emner i bioøkonomi og biobasert produksjon i første og andre semester, 20 obligatoriske studiepoeng i biovitenskapelige eller bedriftsøkonomiske emner, ett metodeemne på 5 studiepoeng og internship på 10 studiepoeng i tredje semester, og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng i fjerde semester.

I andre og tredje semester må studentene velge fordypningsemner tilsvarende minimum 15 studiepoeng innen mat/akvakultur eller skog/bioraffiering.

I tredje semester kan studentene ta inntil 10 studiepoeng med valgfrie emner. Studentene kan velge å bruke hele/deler av tredje semester til utveksling eller å ta enkeltemner (ev. digitale emner) ved annet europeisk universitet med masterprogram i bioøkonomi.

Programmets oppbygging

Studiepoeng

1. semester

Obligatorisk emne:
BIOEC300 Introduksjon til bioøkonomi og biobasert verdiskaping

10

 

Semi-obligatoriske emner.
Studenter med bachelor innen naturfag må velge en pakke med bedriftsøkonomiske emner, mens studenter med bachelor innen samfunnsfag må gjennomføre en pakke med biovitenskapelige emner (20 stp)

20

2. semester

Obligatoriske emner.
BIOEC310 Innovasjon i biobaserte næringer (5 stp)
BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder (10 stp)

15
 

Fordypningsemner:
Studentene må velge emner innen én av fordypningene under (lenke til eksempler):

15

3. semester

Obligatoriske emner:
BIOEC320 Internship (10 stp)
Vitenskapelig metodefag (5 stp)

15

 

Andre fordypningsemner:
Studentene kan ta flere emner, avhengig av valg av fordypning og bachelorbakgrunn.

5 - 15

  Valgfrie emner 0 - 10
 

Valgfri utveksling, hele/deler av semesteret eller ta enkeltemner (ev. digitale emner) ved annet europeisk universitet med masterprogram i bioøkonomi.

0 - 30

 4. semester

M30-BIOEC Masteroppgave

30

Fordypning og forkunnskaper
Studentene kan som nevnt over velge mellom to fordypninger fra ulike temaområder i bioøkonomien; mat/akvakultur eller skog/bioraffinering. Valg av studieplan vil til en viss grad avhenge av studentenes bachelorgraden, på grunn av kravene til forkunnskaper i en del av de oppførte emnene. Det er en forutsetning at studentene gjennomfører reelle tverrfaglige studieprogrammer. Studenter med bakgrunn i naturfag/biologi må ta emner som tilsvarer minst 20 studiepoeng innen økonomiske emner, mens studenter med bakgrunn i økonomi og samfunnfag må ta minst 20 studiepoeng innen biovitenskapelige emner. Det vil også bli lagt inn grunnleggende emner i natur- og samfunnsfag i introduksjonskursene.

Masterstudiet er utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom Fakultet for biovitenskap, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og Handelshøyskolen ved NMBU.

Published 11. desember 2020 - 14:27 - Updated 17. mars 2022 - 14:03