Fordypning skog/bioraffinering

I andre og tredje semester må masterstudentene velge fordypningsemner tilsvarende minimum 15 studiepoeng innen mat/akvakultur eller skog/bioraffinering.

Her følger noen forslag til ulike fordypningsmuligheter innen  skog/bioraffinering (studiepoeng i parentes):

Skog/bioraffinering I
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon (5) - vår
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket (10) - vår

Skog/bioraffinering II
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi (5) - vår
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket (10) - vår

Skog/bioraffinering III
FORN310 Bioenergi (10) - vår
BIO337 Biogassteknologi (5) - juni

Skog/bioraffinering IV
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon (5) - vår
BIO337 Biogassteknologi (5) - juni
BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering (5) - aug + høst

Skog/bioraffinering V
FORN310 Bioenergi (10) - vår
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi (5) - vår

Skog/bioraffinering VI
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon (5) - vår
SKOG302 Flerbruk av skog (10) - høst

Skog/bioraffinering VII
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi (5) - vår
TRE210 Trelastindustri (10) - høst

Published 28. desember 2021 - 12:55 - Updated 17. mars 2022 - 14:00