Fordypning mat/akvakultur

I andre og tredje semester må masterstudentene velge fordypningsemner tilsvarende minimum 15 studiepoeng innen mat/akvakultur eller skog/bioraffinering.

Her følger noen forslag til ulike fordypningsmuligheter innen mat/akvakultur (studiepoeng i parantes):

Mat/akvakultur I
AQX300 Applied Aquaculture ( 10) - vår
MVI274 Muskelmat - råvare og teknologi (10) - vår

Mat/akvakultur II
AQB270 Akvakultur - avl og genetikk (5) - vår
AQQ253 Produktkvalitet akvakultur (5) - juni
AQX251 Bærekraft og dyrevelferd i akvakultur (5) - august

Mat/akvakultur III
AQB270 Akvakultur - avl og genetikk (5) - vår
AQQ253 Produktkvalitet akvakultur (5) - juni
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon (7,5) - høst

Mat/akvakultur IV
MVI280 Prosessteknologi I (5) - vår
MVI274 Muskelmat - råvare og teknologi (10) - vår

Mat/akvakultur V
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer (5) - vår
MVI280 Prosessteknologi I (5) - vår
ECN263 Matvaremarkeder og politikk (5) - juni

Mat/akvakultur VI
ECN263 Matvaremarkeder og politikk (5) - juni
MVI385 Produktutvikling innen næringsmidler (10) - høst

 

Published 28. desember 2021 - 12:13 - Updated 12. juli 2022 - 12:57