Opptakskrav

Det generelle opptakskravet til masterprogrammet i bioøkonomi er en bachelorgrad eller tilsvarende universitets-/høgskoleutdanning på minst 180 studiepoeng, og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning. 

Det spesielle opptakskravet til masterstudiet er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på et relevant felt innen natur- eller samfunnsvitenskap, fra NMBU eller andre utdanningsinstitusjoner. Søkere må ha fullført studier med et omfang på minst 180 studiepoeng, og som omfatter en relevant spesialisering innen biovitenskapelige/ naturvitenskapelige eller økonomiske fag tilsvarende 80 studiepoeng.
Søknaden til masterprogrammet i bioøkonomi skal i tillegg inneholde et motivasjonsbrev. Kvalifiserte søkere inviteres til et kandidatintervju på bakgrunn av motivasjonsbrevet. Kandidatintervju og motivasjonsbrev vil bli vurdert som grunnlag for opptak i tillegg til den formelle søknaden. Alle søkere vurderes individuelt. Det er ikke nok med gode karakterer. Du må også ha genuin interesse for studiet!

Frist for opplastning av motivasjonsbrev i Søknadsweb er 20. april.

Har du spørsmål om opptaket, og lurer på hva motivasjonsbrevet bør inneholde? - Vi har besvart de mest stilte spørsmålene her

Her kan du lese mer om de formelle kravene og hvordan du søker til toårig master og høyere årstrinn ved NMBU.

Published 11. desember 2020 - 15:11 - Updated 28. mars 2022 - 12:58