Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven er en viktig del av den faglige fordypningen. Det skal være en forskningsrapport og oppfylle vanlige vitenskapelige krav. Valg av tema for masteroppgaven må sees i nær sammenheng med valg av din fordypning i masterprogrammet.

  • For masterprogrammet Bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling, skal masteroppgaven skrives innen valgt fordypning.

Valg av tema 
Oppgavetemaet bør du tenke på allerede i 1. studieår. Informasjonsmøte om masteroppgaven vil bli avholdt i løpet av våren 2. semester. Mer detaljert informasjon blir annonsert i canvasrommet for emnet M30-BIOEC.

Søknad om veiledning og valg av masteroppgave 
Studentene må søke om å få veileder på grunnlag av innsendt valg om problemstilling via et nettskjema. Det forutsettes at studentene har gjennomført nær 90 stp. før skrivingen starter.

E-post med link til et nettskjema "Masteroppgave-søknad om veileder" sendes til studentenes NMBU-adresse.

Skal du skrive masteroppgave i vårsemesteret med innlevering 15. mai, er fristen for å søke om å få veileder 1. oktober.

Skal du skrive masteroppgave i høstsemesteret med innlevering 15. desember, så er fristen for å søke veileder 1. mars.

Studentene vil få tilbakemelding om hvem som er veileder etter ca. 14. dager. Dette skjemaet erstatter søknad "Melding om valg av gradsoppgave".

Kontrakt mellom student(er) og veileder(e) og prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgave 
Før du starter på arbeidet med masteroppgaven undertegner du en mer spesifisert arbeidsplan/kontrakt innen 1. desember (alternativt 2. mai for de som skal levere i høstsemesteret). Det er anledning til å ha to veiledere, og som bioøkonomistudent må du ha minst én veileder ved NMBU Handelshøyskolen. Bruk skjemaet Kontrakt - gradsoppgave.

Oppmelding til masteroppgave 
Via StudentWeb melder du deg opp til masteroppgaven på lik linje med øvrige emner ved NMBU, med kode:

M30-BIOEC for masterstudenter i bioøkonomi

Det er kun anledning til å melde seg opp til masteroppgaven én gang. Oppmeldings- og avmeldingsfrist for de som skal skrive masteroppgave på høsten er 15. september, og tilsvarende 1. februar for de som skal skrive masteroppgave i vårsemesteret. 

Veiledningseminar 
Tidlig i januar arrangeres det et veiledningsseminar for alle studenter ved NMBU Handelshøyskolen som skal skrive masteroppgave. Seminaret er en del av veiledningstilbudet og betraktes som obligatorisk. 

Permisjon eller utsatt innlevering
Ved sykdom og andre gyldige grunner kan det etter søknad innvilges utsatt innlevering av gradsoppgaven. Gyldige grunner for utsettelse (i tillegg til sykdom) kan være undervisningsoppgaver ved NMBU, enkelte studenttillitsverv, omsorgsarbeid og uforskyldte problemer med oppgaven. Søknad om utsatt innlevering skal inneholde en anbefaling fra veileder, forslag til revidert fremdriftsplan og forslag til fornyet masterkontrakt.

Dersom man har fått innvilget permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere Kontrakt-gradsoppgave sammen med veileder. Revidert kontrakt leveres til fakultetet for signering.

Ved innlevering
Se Huskeliste til innlevering av gradsoppgave her.

Published 29. desember 2021 - 13:46 - Updated 4. April 2022 - 15:57