Peter Valkeneer - Naturforvalter, Kongsberg kommune

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber på rådhuset i Kongberg kommune.

Hva gjør du i din jobb?

Jeg har to titler i min jobb.  Offentlig er jeg  "Naturforvalter", mens her på rådhuset så er det "Saksbehandler" jeg er.  Jeg arbeider i Kongsberg kommune, avdeling for Plan, bygg og landbruk (PBL). Som saksbehandler ser jeg blant annet på innkomne erstatningssøknader om avlingssvikt.  Her sjekker  jeg om informasjonen som bønder melder ifra om stemmer f.eks oppgjørsbrev, salgsmeldinger, areal sjekk på NIBIO gårdskart osv. Og dersom det er behov for mer informasjon tar jeg kontakt for å be om mer informasjon. Ellers så jobber jeg med kommunes landbruksplan, som inkluderes hva er dagens status, hvordan har landbruket her i kommunen endret seg de siste 10+ årene, hvilke mål og tiltak vi skal ha for å øke produksjonen og fremme landbruk i kommunen.

Hvilken utdanning tok du?

Jeg tok en bachelor og master i biologi - studieretning økologi, evolusjon og biodiversitet,  med fokus på insekter og noe landbruk.

Hvor relevant var utdannelsen hos oss?

Ganske relevant utdanning. Biologi er et ganske bredt studie, så jeg har vært innom det meste og har landbrukserfaring fra  fjøs osv. og jobb på Graminor.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Det var ganske tilfeldig at jeg endte opp på NMBU egentlig. Det var et av universitetene som tilbydde biologistudie og jeg har var så heldig å komme inn på biologi.

Hvilke råd har du til kommende studenter?

Det å ha nettverk  og kontakter er kjempeviktig! På mange jobbstillinger virker det nesten som det å kjenne noen her og der (i bedrifter) er bedre enn å ha erfaring.

Dine erfaringer med NMBU?

NMBU har et kjempe sosialt studiemiljø, utnytt det! Bli kjent med andre, du vet aldri hva som kommer ut av det. Kan hende de har en jobb der du har tenkt å søke, eller kjenner noen der og. Og det vil kunne hjelpe med å bli mer selvsikker på seg selv. Og uansett hva, ikke gi opp!

Published 13. desember 2018 - 14:28 - Updated 13. desember 2018 - 15:05