Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven er en viktig del av den faglige profileringen. Det skal være en forskningsrapport og oppfylle vanlige vitenskapelige krav. Valg av tema for masteroppgaven må sees i nær sammenheng med valg av din fordypning i masterprogrammet.

 

Valg av tema

Valg av tema for masteroppgaven bør du tenke på allerede første studieår. Som masterstudent i biologi kan man velge masteroppgaver ved flere av fakultetene ved NMBU.

Noen av fakultetene legger ut forslag til temaer for masteroppgaver på sine nettsider, mens andre fakultet presentere forslag til oppgaver på sin masterdag. I tillegg så kan man ta kontakt med fagpersoner og diskutere mulig forslag til oppgaver.

  • Fakultet for biovitenskapMasteroppgaveforslag  Fakultetet har også en egen "masterdag" hver høst (oktober/november) hvor det er mulig å møte potensielle veiledere og diskutere oppgaver med dem.
  • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning: Masteroppgaveforslag
  • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap: Oppgavene blir presentert på masterdager høst og vår.

 

Valg av masteroppgave

Når du har funnet en masteroppgave, så fyller du og veileder ut skjemaet "Melding om mastergradsoppgave" / "Melding om val av gradsoppgåve".

Skjemaet "Valg av masteroppgave" finnes på følgende nettside: Skjema og maler ved NMBU

 

Kontrakt mellom student(er) og veileder(e) og prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgave 
Før du starter på masteroppgaven undertegner du en spesifisert arbeidsplan/kontrakt. Signert kontrakt leveres til studieveileder i god tid før arbeidet med oppgaven starter. 

Kontrakt for masteroppgave finnes på følgende nettside: Skjema og maler ved NMBU

 

Oppmelding til masteroppgave 
Man melder seg opp til masteroppgave via StudentWeb på lik linje med øvrige emner ved NMBU.

M60-BIOL: masteroppgave biologi ved fakultet for biovitenskap

Tilhører hovedveileder et annet fakultet, vil studieveileder legge inn riktig emnekode.

Oppmeldingsfristene følger ordinære oppmeldingsfrister. Se den akademiske kalenderen her: Akademisk kalender

Man vil ikke kunne melde seg opp i masteroppgaven dersom man ikke har levert kontrakt.

 

Innlevering av masteroppgaven

Alle masteroppgaver skal leveres som én PDF-fil i Brage. I tillegg skal oppgaven leveres i WISEflow sammen med kvittering for innlevering i Brage.  Frist for innlevering av masteroppgaven er 15. mai kl. 15.00 for vårsemesteret og 15. desember kl. 15.45 for høstsemesteret. Mer informasjon om innlevering av masteropppgave finnes her: Huskeliste innlevering

Published 17. desember 2018 - 8:43 - Updated 19. november 2020 - 18:02