Statistiker ved Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Ahus

Jonas Lindstrøm har master i bioinformatikk og anvendt statistikk fra NMBU, og jobber nå som statistiker ved Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Ahus.

Statistiker ved Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Ahus

- Arbeidsoppgavene min består i hovedsak av å analysere datamateriale samlet inn i forbindelse med ulike forskningsprosjekter.

Jonas Lindstrøm
Jonas Lindstrøm
Foto
Privat
Published 7. mai 2015 - 13:37 - Updated 28. november 2016 - 12:37