Statistiker i Codan Forsikring

Lars Nuvin har tatt mastergrad i anvendt statistikk ved UMB og jobber nå som statistiker i Codan Forsikring.

Statistiker i Codan Forsikring

Lars Nuvin - statistiker i Codan Forsikring
Lars Nuvin - statistiker i Codan Forsikring Photo:


Lars Nuvin er 30 år
og kommer fra Fetsund i Akershus. Han har studert bachelor i økonomi og ressursforvaltning og avsluttet med en master i anvendt statistikk.  

Kan du fortelle litt om jobben din?
Som statistiker i Codan Forsikring har jeg ansvar for risikomodellering, prising av ulike typer forsikringer, samt å støtte bedriften med analyser til segmentering, markedsundersøkelser og ulike ad hoc-oppdrag. 

På hvilken måte får du brukt utdanningen i din nåværende jobb?
Mastergraden min hadde stort fokus på anvendelse av statistiske modeller og metoder, noe jeg har god nytte av i min nåværende jobb. Evnen til å tenke kreativt og omsette teori til praksis har jeg brukt for hele tiden.

Bachelorgraden min i samfunnsøkonomi har jeg også stor nytte av i arbeidet, spesielt forståelsen av hvordan ulike markeder fungerer.

Hvorfor vil du anbefale UMB/studiet du har gått på?
Jeg vil anbefale både UMB og spesielt studiet jeg gikk, på det sterkeste. Styrken ved studiene på UMB er at man får en bred kompetanse med spissing mot ett fagfelt.

Med en mastergrad i anvendt statistikk har du en kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet innenfor mange ulike fagområder. I tillegg har du også gode muligheter for å skrive masteroppgave hos en bedrift, noe som gir deg både nyttig arbeidserfaring og en større kontaktflate.

Jeg skrev min masteroppgave for Institutt for energiteknikk i Halden / OECD Halden reactor project. Oppgaven omhandlet materialforskning og sikkerhet i atomkraftverk.

Det at jeg nå jobber med markedsanalyser, understreker etter min mening hvor god og bred utdannelsen er. Ved å ta en master i anvendt statistikk åpner det seg karrieremuligheter innenfor mange fagområder.

Published 25. september 2013 - 13:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:38