Statistiker i Codan Forsikring

 Lars Nuvin har en mastergrad i anvendt statistikk, og en bachelor i økonomi og ressursforvaltning.  

Kan du fortelle litt om jobben din?

– Som statistiker i Codan Forsikring har jeg ansvar for risikomodellering, prising av ulike typer forsikringer, samt å støtte bedriften med analyser til segmentering, markedsundersøkelser og ulike ad hoc-oppdrag. 

På hvilken måte får du brukt utdanningen i din nåværende jobb?

– Mastergraden min hadde stort fokus på anvendelse av statistiske modeller og metoder, noe jeg har god nytte av i min nåværende jobb. Evnen til å tenke kreativt og omsette teori til praksis har jeg brukt for hele tiden.

– Bachelorgraden min i samfunnsøkonomi har jeg også stor nytte av i arbeidet, spesielt forståelsen av hvordan ulike markeder fungerer.

Vil du anbefale NMBU til andre studenter?

– Jeg vil anbefale både NMBU, og spesielt studiet jeg gikk, på det sterkeste. Styrken ved studiene på NMBU er at du får en bred kompetanse med spissing mot ett fagfelt.

– Med en mastergrad i anvendt statistikk har du en kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet innenfor mange ulike fagområder. I tillegg har du også gode muligheter for å skrive masteroppgave hos en bedrift, noe som gir deg både nyttig arbeidserfaring og en større kontaktflate. Jeg skrev min masteroppgave for Institutt for energiteknikk i Halden / OECD Halden reactor project. Oppgaven omhandlet materialforskning og sikkerhet i atomkraftverk.

– Det at jeg nå jobber med markedsanalyser, understreker etter min mening hvor god og bred utdannelsen er. Ved å ta en master i anvendt statistikk åpner det seg karrieremuligheter innenfor mange fagområder.

 

 

Published 25. september 2013 - 13:44 - Updated 8. januar 2021 - 10:00