Yrkeseksempler

Jonas Lindstrøm

Statistiker ved Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Ahus

Jonas Lindstrøm har master i bioinformatikk og anvendt statistikk fra NMBU, og jobber nå som statistiker ved Kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Ahus.

Lars Nuvin

Statistiker i Codan Forsikring

Lars Nuvin har tatt mastergrad i anvendt statistikk ved UMB og jobber nå som statistiker i Codan Forsikring.

Yrkeseksempel Master i Bioinformatikk og anvendt statistikk

Katrine Damgaard
Forsker/statistiker i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten