Randi Skjelanger, avdelingsingeniør i Kristiansand kommune

Yrkeseksempel Vann- og miljøteknikk

Randi Skjelanger arbeider som avdelingsingeniør i Kristiansand kommune. Kandidaten tok en mastergrad i natur og miljøteknologi, som i dag tilsvarer vann- og miljøteknikk.

[PHOTO MISSING]
- Hva jobber du som?
Jeg jobber nå som planlegger i Kristiansand kommune (Vann og avløp). Jeg begynte på NLH* fordi det var en av få muligheter til å bygge på min ingeniørgrad fra HiA. Jeg følte meg heller ikke klar for arbeidslivet da og visste at NLH* hadde rykte for et godt studentmiljø.
Mastergraden er relevant i arbeidet mitt og jeg anbefaler dette studiet til andre fordi det gir mange og varierte jobbmuligheter.

- Har du så langt hatt nytte av utdanningen din?
Om den faglige bakgrunnen fra NLH* er god nok for arbeidslivet? Grunnleggende fagforståelse og studieteknikk har vært viktig for å sette meg inn i mange oppgaver, men jeg har også lært vanvittig mye etter at jeg gikk ut i arbeidslivet. Mye læres først ved å oppleve hvrdan ting fungerer i praksis.

* = tidligere NLH, nå Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB.

Oppdatert
23. mai 2017 - 19:49