Oppbygging etter kull

Studieoppbygging kull 2020

Studieoppbygging kull 2020

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten 2020. Eksempelplan er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp. 

Studieoppbygging kull 2016-2019

Studieoppbygging kull 2016-2019

Her står det informasjon for studenter som startet på programmet høsten 2019 eller tidligere. Eksempelplan er en forhåndsgodkjent plan på 300 stp.