Anbefalte valgbare emner

Anbefalte valgfrie emner /Spesialisering

Kretsløpsteknikk
THT291 Avfallsteknologi 10 sp V
THT320 - Miljøanalyser 5 sp H

Hydrogeologi
GEO100 - Geologi 10 sp H
GEO220 - Hydrogeologi 10 sp V
GEO221 - Hydrogeologi - feltkurs 5 sp JUN
GEO300 - Videregående hydrogeologi 10 sp V

Vannressurser
VANN210 - Limnologi / ferskvannsøkologi 10 sp H
VANN220 - Vannressurser og vannforsyning 5 sp V
VANN300 - Vannforurensning I 15 sp H                
VANN301 Vannforurensning II  5 sp J

Geomatikk
LAD102 - GIS - praktisk introduksjon 5 sp H

Biologi
BIO100 - Cellebiologi 5 sp H
BIO130 - Generell mikrobiologi I 5 sp H
BIO234 - Miljømikrobiologi  5 sp V

Teknisk tegning
TMP160 - Teknisk design  5 sp V

 

Andre  aktuelle valgfrie emner

FYS160 Lokal- og mikrometeorologi AUG
FYS161 Meteorologi og klima AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling H
INF200 Videregående programmering H+JAN/JUN
IND300 Ekspert i team JAN
JORD101  Jordlære
MATH280 Anvendt lineær algebra V
MATH250 Partielle differensiallikninger H
MINA200  Forurensning - miljø H
STAT200 Regresjon JAN
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse AUG
STIN100 Biologisk data-analyse H
STIN300 Statistik programmering i R JAN
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi JUN+AUG
THT312  Vannforvaltning i kaldere klima JUN+AUG
TMP261 Varme og strømningsstimulering V
MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave H

 

Samfunnsfag

AOS130 Organisasjonsteori 5 JAN
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi 5 AUG
EDS260 Global Environmental Changes 5 H
EDS355 Climate Change and Development 10 H
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem 5 H

Innovasjon

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 V
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling 10 V
ECN110 Innfring i mikroøkonomi 5 H
ECN120 Makroøkonomi 5 H
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi 5 V
ECN280 Energiøkonomi 10 V
ECN380 Energimarkeder og regulering 10 H
Published 3. august 2021 - 12:38 - Updated 15. september 2021 - 16:00