Oppbygging av studiet med eksempelplaner

Studiet gir tittelen sivilingeniør (siv.ing) og følger de nasjonale vilkårene for denne graden.

Oppbygging

Obligatorisk grunnpakke

IMRT100 - Innføringsemne 5 sp AUG
PHI100/PHI101 - Examen philosophicum 10 sp H
MATH111 - Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 - Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 - Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H
INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
INF120 -  Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
KJM100 - Generell kjemi 10 sp V
DAT110 - Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 - Statistikk 10 sp H/V
JUS100* - Juridisk metode og norsk rettssystem (kan erstattes med andre samfunnsfaglige emner) 5 sp H
BUS100* - Grunnleggende bedriftsøkonomi (kan erstattes med andre økonomiemner) 5 sp V

Felles obligatoriske emner på vann- og miljøteknikk

FYS110 -  Statikk 5 sp JAN
TBM120 - Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H
THT100 - Kommunalteknikk 5 sp JAN
THT201 - Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs 5 sp V
THT261 - Vannforsyning og avløpssystemer 10 sp H
THT271 - Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 sp V
THT280 - Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning 15 sp V
TBA201 - Geoteknikk 5 sp V
TPS210 - Transport av væsker og gasser 10 sp H
VANN200 - Hydrologi 10 sp V
TPS200 - Hydrodynamikk 10 sp V (tidligere FYS210)

Totalt 30 sp emner på 300-nivå. Minst ett av disse to emner må velges:

THT300 - Vassdragsplanlegging og VA-systemer 15 sp H eller
THT310 - Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs 15 sp H

 

Anbefalte valgfrie emner/Spesialisering

Kretsløpsteknikk
THT291 Avfallshåndtering 10 sp V
THT320 - Miljøanalyser 5 sp H

Hydrogeologi
GEO100 - Geologi 10 sp H
GEO220
GEO221
GEO300

Vannressurser
VANN210
VANN220 - Vannressurser og vannforsyning 5 sp V
VANN300

Geomatikk
GMLM105 - Geomatikk for bygg og landskap (nedlagt) 5 sp H
LAD102

Biologi
BIO100 - Cellebiologi 5 sp H
BIO130 - Generell mikrobiologi I 5 sp H
BIO234 -

Miljø og naturressurser
THT383
THT384

Vegteknologi - merk at disse går etter all sannsynlighet siste gang H19
THT251 -
Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger 10 sp H
THT330 -
Vegteknologi 15 sp H

Teknisk tegning
TMP160 -
Teknisk design  5 sp V

Eksempelplan

År 5 VÅR M30-VM (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST THT300 (15) / THT310 (15)
År 4 VÅR THT271 (10) / VANN220 (10) / THT280 (10)
År 4 HØST THT261 (10) / JUS100 (5) / THT320 (5) / ECN120 (5)
År 3 VÅR VANN200 (10) / TBA201 (10) / THT201 (5) / TMP160 (5)
År 3 HØST STAT100 (10) / BIO100 (5) / BIO130 (5) / TPS210 (10)
År 2 VÅR THT100 (5 JAN) / INF120 (10) / KJM100 (10) / TPS200 (10)
År 2 HØST FYS102 (10) / MATH113 (10) / TBM120 (10)
År 1 VÅR FYS110 (5 JAN) / FYS101 (10) / MATH112 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

 

 


 

Published 28. november 2016 - 12:52 - Updated 11. juli 2019 - 14:09