Oppbygging av studiet med eksempelplaner

Studiet gir tittelen sivilingeniør (siv.ing) og følger de nasjonale vilkårene for denne graden.

Oppbygging

Obligatorisk grunnpakke

IMRT100 - Innføringsemne
PHI100/PHI101 - Examen philosophicum
MATH111 - Kalkulus 1
MATH112 - Kalkulus 2
MATH113 - Lineær algebra og lineære differensiallikninger
INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling
INF120 -  Programmering og databehandling
FYS101 - Mekanikk
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme
KJM100 - Generell kjemi
STAT100 - Statistikk
JUS100* - Juridisk metode og norsk rettssystem (kan erstattes med andre samfunnsfaglige emner)
BUS100* - Grunnleggende bedriftsøkonomi (kan erstattes med andre økonomiemner)

Felles obligatoriske emner

FYS110 -  Statikk
TBM120 - Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk
THT100
- Kommunalteknikk
THT201 - Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs
THT261 - Vannforsyning og avløpssystemer
THT271 - Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs
THT280 - Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning
THT300 - Vassdragsplanlegging og VA-systemer
TBA201 - Geoteknikk
TPS210 - Transport av væsker og gasser
VANN200 - Hydrologi
TPS200 - Hydrodynamikk

Renseteknikk
THT310 - Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs (obligatorisk)
TMP160 - Teknisk design (valgfri)
BIO130 - Generell mikrobiologi I (obligatorisk fra og med kull H18, ellers sterkt anbefalt)

Vegteknologi
THT251 - Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger (obligatorisk)
THT330 - Vegteknologi (obligatorisk)
GMLM105 - Geomatikk for bygg og landskap (valgfri)
TMP160 - Teknisk design (valgfri)

Valgfrie emner
THT291 Avfallshåndtering
GEO100 - Geologi
VANN220 - Vannressurser og vannforsyning
ECN120 - Innføring i makroøkonomi, del I
THT320 - Miljøanalyser
GMLM105 -  Geomatikk for bygg og landskap
BIO100 - Cellebiologi

 

Published 28. november 2016 - 12:52 - Updated 12. desember 2018 - 10:42