Master i vann- og miljøteknikk

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">


Eksempelplaner

Obligatorisk grunnpakke

IMRT100 - Innføringsemne
PHI100/PHI101 - Examen philosophicum
MATH111 - Kalkulus 1
MATH112 - Kalkulus 2
MATH113 - Lineær algebra og lineære differensiallikninger
INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling
INF120 -  Programmering og databehandling
FYS101 - Mekanikk
FYS110 -  Statikk
FYS102 - Termofysikk og elektromagnetisme
TBM120 - Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk
KJM100 - Generell kjemi
STAT100 - Statistikk
JUS100* - Juridisk metode og norsk rettssystem (kan erstattes med andre samfunnsfaglige emner)
BUS100* - Grunnleggende bedriftsøkonomi (kan erstattes med andre økonomiemner)

Grunnpakke VA-teknikk

THT100 - Kommunalteknikk
THT201 - Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs
THT261 - Vannforsyning og avløpssystemer
THT271 - Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs
THT280 - Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning
THT300 - Vassdragsplanlegging og VA-systemer
TBA201 - Geoteknikk
TPS210 - Transport av væsker og gasser
VANN200 - Hydrologi
FYS210 - Hydrodynamikk

Profilemner i renseteknikk

THT310 - Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs
TMP160 - Teknisk design
BIO130 - Generell mikrobiologi I

Profilemner i vegteknologi

TMP160 - Teknisk design
THT251 - Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger
THT330 - Vegteknologi
GMLM105 - Geomatikk for bygg og landskap

Valgfrie emner

ECN120 - Innføring i makroøkonomi, del I
GEO100 - Geologi
VANN220 - Vannressurser og vannforsyning
ECN120 - Innføring i makroøkonomi, del I
THT320 - Miljøanalyser
GMLM105 -  Geomatikk for bygg og landskap
BIO100 - Cellebiologi

Published 28. november 2016 - 12:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:12