2019

Generelt om oppbygningen av studiet

De to første årene består av grunnleggende emner i matematikk, fysikk, statistikk og informatikk, i tillegg til en innføring i robotteknikk og automasjon. I tredje studieår velger man en av to studieretninger; "Maskinlæring og robotprogrammering" eller "Maskindesign". I siste semester skriver man mastergradsoppgave på 30 sp innen valgt studieretning.                        

Studiet består av tre hoveddeler; grunnemner for sivilingeniørutdanningene, fellesemner for Anvendt robotikk og emner i valgt studieretning. Totalt må garden inneholde 300 studiepoeng, hvorav minst 60 sp må være på 300-nivå (mastergradsoppgaven utgjør 30 sp av disse). For at studieplanen skal være godkjent må alle obligatoriske deler være fullført.

Ønsker du å reise på utveksling? Ta kontakt med studieveilederne for hjelp til å finne egnet semester. 

 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Disse emnene danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved Realtek. Alle er obligatoriske.

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkuluhs 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H (går H fom. 2022)
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Valgfritt økonomi eller samfunnsfag emne 5 sp (f.eks ECN120 eller JUS100)

M30-RB Masteroppgave 30 sp H/V

Felles obligatoriske emner for anvendt robotikk

Disse emnene er felles for alle som går Anvendt robotikk. Alle er obligatoriske.

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN
FYS110 Statikk 5 sp JAN
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H/JAN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
TEL200 Introduction to robotics 10 sp
TEL211 Robotprogrammering, sensorer og aktuatorer 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H/JAN
INF205 Programming in C++ 5 sp H (tidligere TEL220) (går første gang H22)
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V

Masteremner
TEL390 Term paper 15 sp H (går første gang H23)

Spesialisering: maskinlæring og robotprogrammering

Obligatoriske emner
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V (går V fom. V23)
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
TEL280 Mobile robots and navigation 10 sp AUG/H (går første gang H22. OBS! H22 ligger hele emnet i H)
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V

Masteremner
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
TEL320  Embedded Systems 5 sp AUG (går første gang AUG 23)

Anbefalgte valgfrie emner
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TMP160 Teknisk design 5 sp V
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H

Spesialisering: maskindesign

Obligatoriske emner
TMP261 Varme og strømingssimulering 5 sp V
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG/H
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TBM200 Materiallære 10 sp H
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TMP160 Teknisk design 5 sp V

Masteremner
TMP320 Maskin- og produktutvikling (tidligere TMP301) 15 sp AUG/H

Anbefalte valgfrie emner
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V

Eksempelplaner

Eksempelplan maskinlæring og robotprogrammering

  1.året 2. året 3. året 4.året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5) TEL100 (5)      TEL320 (5)
Høstsemester

MATH111 (10)

PHI100 (10) 

INF100 (5)

FYS102 (10) 

MATH113 (10)

INF200 (10)

valgfritt emne

INF250 (10)

SAMF/ØK. (5)

TEL280 (10 - går kun i H i 2022)

INF205 (5)

FYS230 (10) 

TEL390 (15)

DAT300 (10)

Januarblokk FYS110 (5)  INF200  FYS103 (5)  FYS230   
Vårsemester

FYS101 (10)

MATH112 (10)

INF120 (10)

TEL200 (10)

DAT110 (10)

TEL240 (10)

TEL211 (10)

FYS235 (5)

MATH280 (10) 

FYS103 

DAT200 (10)

INF230 (10)

INF221 (10 - OBS: flyttet fra høst 3. året)

 M30-RB

(masteroppgave 30 sp)

Juniblokk     FYS103      

Plasser valgfrie emner der du ønsker for å fylle opp til 300 sp (se liste over anbefalte valgfrie emner over)
 

Eksempelplan maskindesign

  1.året 2.året 3.året 4.året 5.året
Augustblokk IMRT100 (5) TEL100 (5)   TBM250 (10) TMP301 (15)
Høstsemester

MATH111 (10)

PHI100 (10) 

INF100 (5)

FYS102 (10) 

MATH113 (10)

INF200 (10)

TBM200 (10)

TBM120 (10)

SAMF/ØKO (5)

 

TBM250

FYS230 (10)

INF205 (5)

TMP301 

TEL390 (15)

Januarblokk FYS110 (5)  INF200  FYS103 (5)  FYS230  
Våremner

FYS101 (10)

MATH112 (10)

INF120 (10)

TEL200 (10)

TEL240 (10)

TIP150 (5)

TMP160 (5)

FYS103

FYS235 (5)

TEL211 (10)

TMP220 (10)

TMP261 (5)

DAT110 (10)

valgfritt emne

M30-RB
(masteroppgave 30 sp)

Juniblokk      FYS103    

Plasser valgfrie emner der du ønsker for å fylle opp til 300 sp (se liste over anbefalte valgfrie emner over)

Published 25. mars 2022 - 11:00 - Updated 25. mars 2022 - 11:00