2022

 

Generelt om oppbygningen av studiet

De to første årene består av grunnleggende emner i matematikk, fysikk, statistikk og informatikk, i tillegg til en innføring i robotteknikk og automasjon. I tredje studieår velger man en av to studieretninger; "Robotprogrammering og maskinlæring" eller "Robotdesign". I siste semester skriver man mastergradsoppgave på 30 sp innen valgt studieretning.                        

Studiet består av tre hoveddeler; grunnemner for sivilingeniørutdanningene, fellesemner for Anvendt robotikk og emner i valgt studieretning. Totalt må garden inneholde 300 studiepoeng, hvorav minst 60 sp må være på 300-nivå (mastergradsoppgaven utgjør 30 sp av disse). For at studieplanen skal være godkjent må alle obligatoriske deler være fullført. 

I tillegg til obligatoriske emner kommer valgfrie emner. Fyll på med valgfrie emner der du ønsker for å oppnå totalt 300 studiepoeng. Eksempelplanene gir forslag til hvor man kan legge inn valgfrie emner, men man står fritt til å tilpasse dette etter egne ønsker. Under finner man også "Anbefalte valgfrie emner". Dette er forslag på emner som er spesielt relevante for studenter på Anvendt robotikk, men det er ikke påkrevd at man velger blandt disse. Her finner du NMBUs emnekatalog. 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør (100 sp)

Disse emnene danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved REALTEK. Alle emnene er obligatoriske.

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
PHI100 Examen philosophicum/PHI101 Exphil - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag 5 sp (f.eks ECN120 eller JUS100)

Felles obligatoriske emner for anvendt robotikk (90 sp)

Disse emnene er felles for alle som går Anvendt robotikk. Alle emnene er obligatoriske.

FYS110 Statikk 5 sp JAN
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
INF200 Videregående programmering 10 sp H/JAN
TEL200 Introduction to robotics 10 sp
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN
TEL211 Robotprogrammering, sensorer og aktuatorer 10 sp (går første gang vår 2022)
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H/JAN
INF205 Programming in C++ 5 sp H (går første gang H22)
TEL390 Term paper 15 sp H (går første gang H23)

M30-RB Mastergradsoppgave 30 sp V/H

Studieretning: Robotprogrammering og maskinlæring

Disse emnene er felles for studenter som velger studieretning "Robotprogrammering og maskinlæring". 

Obligatoriske emner (75 sp):
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
TEL280 Mobile robots and navigation 10 sp AUG/H (går første gang H22 - OBS! Hele emnet ligger i paralellen H22)
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V 
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
TEL320  Embedded Systems 5 sp Aug (kommer)
TEL310 10 sp H (kommer)

Anbefalgte valgfrie emner: 
Disse er ikke obligatoriske, men er forslag på relevante emner for studeter på denne studieretningen.

TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TMP160 Teknisk design 5 sp V
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH285 Optimering 10sp V
MLA310 Matrisemetoder for Dataanalyse og Maskinlæring H (første gang høst 2022)
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V

 

Dette er en eksempelplan for Anvendt robotikk kull 2022 med spesialisering innen robotprogrammering og maskinlæring. Emner med * betyr at det er en fortsettelse av et emne fra en tidligere parallell.

Dette er en eksempelplan for Anvendt robotikk kull 2022 med spesialisering innen robotprogrammering og maskinlæring. Emner med * betyr at det er en fortsettelse av et emne fra en tidligere parallell.

Photo
NMBU

 

Studieretning: Robotdesign

Disse emnene er felles for studenter som velger studieretning "Robotdesign"

Obligatoriske emner (70 sp):
TBM200 Materiallære 10 sp H
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TMP160 Teknisk design 5 sp V
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG/H
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TMP261 Varme og strømingssimulering 5 sp V
TMP320 Maskin- og produktutvikling (tidligere TMP301) 15 sp AUG/H

Anbefalte valgfrie emner
Disse er ikke obligatoriske, men er forslag på relevante emner for studenter på denne studieretningen.

TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
TEL280 Mobile robots and navigation 10 sp AUG/H (går første gang H22 - OBS! Hele emnet ligger i paralellen H22)
TEL310 10 sp H (kommer)

Dette er en eksempelplan for Anvendt robotikk kull 2022 med spesialisering innen robotdesign. Emner med * betyr at det er en fortsettelse av et emne fra en tidligere parallell.

Dette er en eksempelplan for Anvendt robotikk kull 2022 med spesialisering innen robotdesign. Emner med * betyr at det er en fortsettelse av et emne fra en tidligere parallell.

Photo
NMBU

Published 21. juli 2022 - 15:12 - Updated 12. september 2022 - 8:49

 

Published 21. juli 2022 - 15:12 - Updated 21. juli 2022 - 15:12