Oppbygging av studiet og eksempelplaner

I studiets første del inngår matematikk, fysikk, statistikk, informatikk, exphil og i tillegg en innføring i robotteknikk og automasjon med et sterkt fokus på applikasjoner og praktisk erfaring fra lab. Deretter kan du velge mellom en spesialisering mot datavitenskap (informatics and intelligence) eller maskindesign (mechanics and design).

Studiet gir tittelen sivilingeniør (siv.ing) og følger de nasjonale vilkårene for denne graden.

Oppbygging

 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Disse emnene danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved Realtek. Alle er obligatoriske.

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Valgfritt økonomi eller samfunnsfag emne 5sp (f.eks ECN120 eller JUS100)

Felles obligatoriske emner for anvendt robotikk

Disse emnene er felles for alle som går Anvendt robotikk. Alle er obligatoriske.

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN
FYS110 Statikk 5 sp JAN
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H/JAN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
TEL200 Introduction to robotics 10 sp
TEL210 Robotic programming, Sensors and Actuators 10 sp (kommer)
INF200 Videregående programmering 10 sp H/JAN
INFxxx Programming in C++ 5 sp (tidligere TEL220) (kommer)
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V

Masteremner
TEL390 Term paper 15 sp (kommer)

Spesialisering: maskinlæring og robotprogrammering

Obligatoriske emner
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp H
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
TEL280 Mobile robots and navigation 10 sp (kommer)
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V

Masteremner
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
TEL320  Embedded Systems 5 sp (kommer)

Anbefalgte valgfrie emner
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TMP160 Teknisk design 5 sp V
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H

Spesialisering: maskindesign

Obligatoriske emner
TMP261 Varme og strømingssimulering 5 sp V
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG/H
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TBM200 Materiallære 10 sp H
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TMP160 Teknisk design 5 sp V

Masteremner
TMP301 Maskin- og produktutvikling 15 sp AUG/H

Anbefalte valgfrie emner
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V

Eksempelplaner

Eksempelplan maskinlæring og robotprogrammering

  1.året 2. året 3. året 4.året 5. året
Augustblokk IMRT100 (5) TEL100 (5)   TEL280 (10)  TEL320 (5)
Høstsemester

MATH111 (10)

PHI100 (10) 

INF100 (5)

FYS102 (10) 

MATH113 (10)

INF200 (10)

INF221 (10)

INF250 (10)

SAMF/ØK. (5)

TEL280 

TEL220 (5)

FYS230 (10) 

TEL390 (15)

DAT300 (10)

Januarblokk FYS110 (5)  INF200  FYS103 (5)  FYS230   
Vårsemester

FYS101 (10)

MATH112 (10)

INF120 (10)

TEL200 (10)

DAT110 (10)

TEL240 (10)

TEL210 (10)

FYS235 (5)

MATH280 (10) 

FYS103 

DAT200 (10)

INF230 (10)

 

 M30-RB

(masteroppgave 30 sp)

Juniblokk     FYS103      

Plasser valgfrie emner der du ønsker (se liste over anbefalte valgfrie emner over)
 

Eksempelplan maskindesign

  1.året 2.året 3.året 4.året 5.året
Augustblokk IMRT100 (5) TEL100 (5)   TBM250 (10) TMP301
Høstsemester

MATH111 (10)

PHI100 (10) 

INF100 (5)

FYS102 (10) 

MATH113 (10)

INF200 (10)

TBM200 (10)

TBM120 (10)

SAMF/ØKO (5)

 

TBM250 (10)

FYS230 (10)

TEL220

TMP301 (15)

TEL390 (15)

Januarblokk FYS110 (5)  INF200  FYS103 (5)  FYS230  
Våremner

FYS101 (10)

MATH112 (10)

INF120 (10)

TEL200 (10)

TEL240 (10)

TIP150 (5)

TMP160 (5)

FYS103

FYS235 (5)

TEL210 (10)

TMP220 (10)

TMP261 (5)

DAT110 (10)

M30-RB
(masteroppgave 30 sp)

Juniblokk      FYS103    

Plasser valgfrie emner der du ønsker (se liste over anbefalte valgfrie emner over)

Published 4. desember 2018 - 9:37 - Updated 4. desember 2020 - 10:38