Oppbygging av studiet og eksempelplaner

I studiets første del inngår matematikk, fysikk, statistikk, informatikk, exphil og i tillegg en innføring i robotteknikk og automasjon med et sterkt fokus på applikasjoner og praktisk erfaring fra lab. Deretter kan du velge mellom en spesialisering i datavitenskap (informatics and intelligence) og maskindesign (mechanics and design).

Studiet gir tittelen sivilingeniør (siv.ing) og følger de nasjonale vilkårene for denne graden.

Oppbygging

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MAHT111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H
Økonomi (f.eks ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I)
Samfunnsfag (f.eks JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem)

Felles obligatoriske emner for anvendt robotikk

FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN
FYS110 Statikk 5 sp JAN
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H/JAN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
TEL200 Introduction to robotics 10 sp
TEL210 Robotic programming, Sensors and Actuators 10 sp
TMP160 Teknisk design 5 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H/JAN
INFxxx Programming in C++ 5 sp (tidligere TEL220)
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V

Masteremne
TEL390 Term paper 15 sp

Spesialisering: datavitenskap

INF221 Informatikk for datavitere 10 sp H
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
TEL280 Mobile robots and navigation 10 sp
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller 10 sp H
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V

Masteremner
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
TEL320  Embedded Systems 5 sp

Spesialisering: maskindesign

TMP261 Varme og strømingssimulering 5 sp V
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG/H
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TBM200 Materiallære 10 sp H
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H

Masteremner
TMP301 Maskin- og produktutvikling 15 sp AUG/H

Valgfritt

TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H

Eksempelplaner

Eksempelplan Datavitenskap

År 5 VÅR M30-RB (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST TEL320 (5 - AUG) / TEL390 (15) / DAT300 (10)
År 4 VÅR TEL240 (10) / TIP150 (5) / DAT200 (10)
År 4 HØST TEL280 (10 - AUG + H) / TEL220 (5) / MATH250 (10) / FYS230 (10 - H + JAN)
År 3 VÅR
FYS103 (5 - JAN) / TEL210 (10) / FYS235 (5) / MATH280 (10) / INF230 (10)
År 3 HØST
INF221 (10) / INF250 (10) / SAMF (5) / ØKO (5)
År 2 VÅR TMP160 (5) / TEL200 (10) / DAT110 (10)
År 2 HØST TEL100 (5 -AUG ) / FYS102 (10) / MATH113 (10) / INF200 (10 H+JAN)
År 1 VÅR FYS110 (5 - JAN) / FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

Eksempelplan maskindesign

År 5 VÅR M30-RB (masteroppgave 30 sp)
År 5 HØST TMP301 (15 AUG+H) / TEL390 (15)
År 4 VÅR TMP261 (5) / TEL240 (10) / TIP150 (5) / DAT200 (10)
År 4 HØST TBM250 (10 - AUG + H) / TIP200 (10) / TEL220 (5) / FYS230 (10 - H + JAN) 
År 3 VÅR
FYS103 (5 - JAN) / FYS235 (5) / TEL210 (10) / TMP220 (10)
År 3 HØST
TBM200 (10) / TBM120 (10) / SAMF (5) /ØKO (5)
År 2 VÅR TMP160 (5) / TEL200 (10) / DAT110 (10)
År 2 HØST TEL100 (5 -AUG ) / FYS102 (10) / MATH113 (10) / INF200 (10 H+JAN)
År 1 VÅR FYS110 (5 - JAN) / FYS101 (10) / MATH112 (10) / INF120 (10)
År 1 HØST IMRT100 (5 - AUG) / INF100 (5) / MATH111 (10) / PHI100 (10)

 

Published 4. desember 2018 - 9:37 - Updated 1. november 2019 - 10:20